بی*بی مریم بختیاری, صد هزار درود برروان پاکش
از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از بی بی مریم بختیاری)
برای دیگر کاربردها، بختیاری (ابهام*زدایی) را ببینید.
سردار مریم بختیاری
بی بی مریم بختیاری
سردار مریم بختیاری در سال ۱۳۱۳ خورشیدی
زادروز ۱۲۵۳
درگذشت ۱۳۱۶ خورشیدی
اصفهان
آرامگاه تخت فولاد, تکیه بختیاریها، اصفهان
ملیت ایرانی
تبار لر بختیاری
شناخته*شده برای از زنان مبارز عصر مشروطیت
لقب سردار مریم بختیاری
جنبش جنبش مشروطه، جنبش زنان
همسر علی قلی خان بختیاری،فتح الله خان
فرزندان علیمردان خان بختیاری، محمد علی خان،مصطفی قلی خان
والدین حسینقلی خان ایلخانی
خویشاوندان خواهر علیقلی خان سردار اسعد
جایزه*ها اهدای بالاترین نشان پادشاهی آلمان از کنسول آلمان در ایران
بی بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی، خواهر علیقلی خان سردار اسعد و همسر علی قلی خان بختیاری ، فتح الله خان (همسر دوم) و مادر علیمردان خان بختیاری ، محمد علی خان و مصطفی قلی خان( فرزند فتح الله خان) بود. او از زنان مبارز عصر مشروطیت است.
زندگی
او از زنان تحصیل کرده و روشنفکر عصر بود و به طرفداری از حقوق زنان و آزادیخواهانِ جنبشِ مشروطه برخاست. وی به دلیل زندگی ایلیاتی در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر و جانشینِ خان بود عده*ای سوار در اختیار داشت و در مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می*پرداخت.
نقش بی بی مریم در فتح تهران
بی بی مریم، یکی از مشوقین اصلی سردار اسعد بختیاری برای فتح تهران محسوب می*شد. وی طی نامه*ها و تلگراف*های مختلف بین سران ایل و سخنرانی*های مهیج و گیرا، افراد ایل را جهت مبارزه با استبداد صغیر (استبداد محمدعلی شاهی) آماده می*کرد و همواره، به عنوان یکی از شخصیت*های ضداستعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده*است.
بی بی مریم بختیاری، قبل از فتح تهران، مخفیانه با عده*ای سوار وارد تهران شده و در خانه پدری حسین ثقفی منزل کرد. به مجرد حمله سردار اسعد به تهران، پشت بام خانه را -که مشرف به میدان بهارستان بود- سنگربندی نمود و با عده*ای سوار بختیاری، از پشت سر با قزاق*ها مشغول جنگ شد.
او شخصاً تفنگ به دست گرفت و با قزاقان جنگید. نقش او در فتح تهران، میزان محبوبیتش را در ایل افزایش داد و طرفداران بسیاری یافت، به طوری که به لقب سرداری مفتخر شد.
جنگ جهانی اول
بی بی مریم در جنگ جهانی اول، به مخالفت با انگلیس*ها پرداخت و با عده*ای از تفنگچیان و سرداران خود جانب متحدین را گرفت.
او پاره*ای از خوانین جزء بختیاری، چون خوانین پشتکوه را با خود یار ساخت و در یورش*های مداوم خود به انگلیسها، صدماتی وارد ساخت به طوری که پلیس جنوب، مبارزات دائمی و پیگیری را با او شروع کرد. در این راه، او از سربازان و افسران آلمانی برای سرکوب و قلع و قمع راهزنان مناطق اطراف و کنترل خوانین کوچک استفاده نمود. قدرت سردار مریم در منطقه به حدی بود که روس*ها به هنگام فتح اصفهان خصمانه به منزل او تاختند و اثاثیه او را به یغما بردند و کلیه اموال و املاک او را در اصفهان مصادره کردند.
حمایت از آزادیخواهان مشروطه
منزل او مأمن و پناهگاه بسیاری از آزادیخواهان عصر مشروطه بود. به طوری که هنگام فتح اصفهان توسط روس*ها (در جنگ جهانی اول)؛ فن کاردف، شارژ دافر سابق آلمان، به خانه سردار مریم بختیاری پناه برد و مدت سه ماه و نیم در پناه او بود، تا اینکه پس از شکست بختیاری*ها از روس*ها و کشته شدن ۵۸ نفر راهی کرمانشاه شد و از آنجا به برلن رفت.
به پاس حمایت*های سرسختانه، بی بی مریم از ویلهلم دوم (امپراتور آلمان) کمان تمثال میناکاری و الماس نشان و همچنین صلیب آهنین خود را، که مهمترین نشان دولت آلمان بود برای او فرستاد و وی تنها زنی بود که در دنیا توانست به دریافت این نشان نائل آید.[نیازمند منبع] جریان مبارزات سردار مریم بختیاری با انگلیس*ها در طی قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۱۲۹۹ همچنان ادامه یافت به طوری که دکتر محمد مصدق، حاکم فارس در زمان کودتای ۱۲۹۹، پس از مخالفت و عزل از اصفهان راهی بختیاری شد و مدتها مهمان بی بی مریم بود.
مرگ
سردار مریم بختیاری، در سال ۱۳۱۶هـ. ش، سه سال پس از کشته شدنِ فرزندش علیمردان خان بختیاری در اصفهان در گذشت. او در تخت فولاد اصفهان بخاک سپرده شده است.
توهین به سردار مریم بختیاری
کمال تبریزی کارگردان تبریزی الاصل، در سریالی به نام سرزمین کهن به صورت غیرمستقیم به این شخصیت بختیاری و لر و مادرش سردار مریم بختیاری اهانت کرد که نخستین بار یکی از نویسندگان بختیاری در مقاله ای به تحریف شخصیت این قهرمان و توهین های موجود در دیالوگها اشاره کردظلم پنهان سریال سرزمین کهن، تحریف چهره سردار مریم بختیاری است این اهانتها با واکنش تند مردم لر و بختیاری مواجه شد.اعتراض به «سرزمین کهن» از مجلس به مردم رسید
منابع

ابوالفتح اوژن بختیاری، تاریخ بختیاری (تهران، بی نا، ۱۳۴۵) ص ۲۱۹
رالف گارثویث، بختیاری در آئینه تاریخ ترجمه مهراب امیری (تهران، سهند، ۱۳۴۵) ص ۲۲۸-۲۲۷
نورالله دانشور علوی، جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری (تهران، آنزان، ۱۳۷۷) ص ۱
سونات