ازدواج ناخود آگاه


روزنامه ایران , شبکه آفتاب بازدید: ۱۲۹
احادیث احادیث کد l74765

در اسلام هیچ بنایی ساخته نشده كه نزد خداوند محبوب تر و ارجمند تر از ازدواج باشد.
پیامبر اكرم(ص)
ازدواج ناخودآگاه
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ نشریه الکترونیک موازی بازدید: ۱۸۲
ازدواج ازدواج کد l129306

هر یک از ما انسان*ها تعبیری برای ازدواج برمی*گزینیم و ازدواج برای هر یک از ما دیدی متفاوت و ناهمگون دارد .
در اینجا به بحثی در ارتباط با ازدواج ناخودآگاه می*پردازیم !
ازدواج

هر یک از ما انسان*ها تعبیری برای ازدواج برمی*گزینیم و ازدواج برای هر یک از ما دیدی متفاوت و ناهمگون دارد .

در اینجا به بحثی در ارتباط با ازدواج ناخودآگاه می*پردازیم !

ازدواج ناخودآگاه ، تنها به این تعبیر نیست که ناخواسته و بدون تعیین وقتی قبلی عاشق شده و در انتها به ازدواج رو آورده باشیم !

بلکه به این معناست که به ازدواج ، به دید وسیله و ابزاری جهت تغییر و رشد شخصی نگاه می*کنیم و می*خواهیم امیال و نیازهای خود را سیراب نماییم .

همگی ما این خواسته قابل درک را داریم که به مانند بچه ها زندگی کنیم .

این تفکر آرزومندانه در ازدواج به اوج ظهور خود می*رسد . ما نمی*خواهیم مسئولیت برآورده کردن نیازهایمان را خود عهده دار شویم ، بلکه می*خواهیم که عاشق یک "ابر انسان" شویم و به خوبی و خوشی به پای هم پیر شویم .

چنین توقع داریم که هدایا و مواهب زندگی به سادگی و بی هیچ از خود گذشتگی نصیبمان شود . درست به مانند بنی اسرائیلیان که می*خواستند سرزمین موعود برایشان "بهشت برین" باشد . همان هدیه خداوند به آدم و حوا !

ما می*خواهیم که تنها با "ازدواج کردن" همگی ناخوشیها و گرفتاریهایمان را معالجه و درمان کنیم . می*خواهیم که به مانند افسانه های شاه و پری ازدواجمان همانگونه باشد که شاهزاده زیبا و ولیعهد جذاب ازدواج می*کنند .

اما با کمی تعقل به این نکته می*رسیم که بنی اسرائیلیان، تنها هنگامی که سرزمین موعود را به منزله فرصتی برای خلق واقعیت و حقیقتی نو دیدند ، بود که به آنان اجازه وارد شدن داده شد .

بعضی از افراد هستند که ناخودآگاه و بی آنکه خود نیز از آن اطلاعی داشته باشند ، به ازدواج رو می*آورند . و همسرشان را _از میان لیستهایی بلند بالا از کاندیدهای ازدواجی که برای خود در نظر داشتند_ برمی*گزینند .

آنها ناخودآگاه چنین می*پندارند که همسرشان همگی کارها را انجام خواهد داد : نیازها و احتیاجات برآورده نشده کودکی آنان را برآورده خواهد کرد ، متمم و مکملی بر بخشهایی از خویشتن گمشده آنان خواهد شد ، مدام و به طرزی مهربانانه به آنان توجه و حمایت خواهد داد ، و همواره و در همه حال در دسترس خواهد بود .

این توقعات همانهایی هستند که هیجان را دامن می*زند !!!

برای این گونه افراد ، به محض آنکه رابطه ای امن به نظر می*آید ، کلیدی روانی در اعماق مغزشان زده می*شود که تمامی آمال و آرزوهای پنهان و خفته دوران کودکی را فعال می*سازد .

بالاخره بعضی از مردم به این دلیل ازدواج می*کنند تا به رشد روحی-روانی شخصی خود تداوم بخشند . و به این دلیل ازدواج نمی*کنند چون می*بایست احتیاجات و نیازهای همسرشان را رفع و رجوع نمایند .

بنابراین ، زن و شوهرها یک قدم از یکدیگر پس نشسته و حال خواهان آنند که از مزایای زندگی متاهلی بهره مند شوند .

این تغییر نادرست _ازدواجی ناخودآگاه_ می*تواند ناگهانی و یا به تدریج باشد . اما چیزی که قطعی است ، این است که در مقطعی ، این گونه زوجها بیدار شده و به ناگهان می*بینند که به آب و هوایی سردتر از قبل مهاجرت کرده اند .

و در این موقعیت است که رفتارها و احساسات سرکوب شده یکدیگر را برمی*انگیزند ، بر جراحات و زخمهای کودکی یکدیگر می*افزایند ، و صفات و ویژگیهای منفی خودشان را بر روی یکدیگر فرافکن می*کنند .

آنها عشق و محبت خود را از همسرشان دریغ کرده و از لحاظ روحی و عاطفی از او فاصله می*گیرند و مسئول تمامی این ناشادی ها و نارضایتی ها را همسرشان می*دانند . از نظر این گونه افراد ، خود تغییری نکرده اند و این همسرشان است که تغییری سوء کرده است و خواسته های همیشگی آنها را نا دیده گرفته است .


ما باید بدانیم که همسر ما ، غول چراغ جادو نیست ! "امروز" همان "همیشه" نیست و "دیروز" نیز "امروز" نمی*باشد . ما می*بایستی که مهارتهای منطقی تری را برگزینیم و بگذاریم تا روابط عاطفی ما به بار بنشیند . همان مهارتهایی که در سایر زمینه های زندگی از آنها استفاده می*کنیم .

تنها از طریق تلفیق و به هم پیوستن آمال و آرزوهای گذشته و شعور فعلی است که خواهیم توانست سرخوردگی های نبرد قدرت را به تدریج پشت سر بگذاریم !
سونات