لطفا با انگیزه ازدواج کنید

یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۷ تبیان , شبکه آفتاب بازدید: ۷۶
ازدواج کد l124694
گرد آوری: داوودی
منبع : برگرفته از کتاب " یک انتخاب مناسب " نویسنده : محمود یزدانی

قصد داریم با نگاهی اجمالی ، فلسفه و اهداف ازدواج را به زبانی دیگر مورد بررسی قرار دهیم :
ازدواج همه ابعاد وجودی انسان را به محک فرا می خواند . تا قبل از ازدواج عوامل آزماینده خصوصیات

قصد داریم با نگاهی اجمالی ، فلسفه و اهداف ازدواج را به زبانی دیگر مورد بررسی قرار دهیم :

ازدواج همه ابعاد وجودی انسان را به محک فرا می خواند . تا قبل از ازدواج عوامل آزماینده خصوصیات حقیقی افراد ، بسیار کم است اما به هنگام ازدواج به یکباره صحنه تغییر می کند . آنقدر عوامل آزماینده در این مرحله زیاد است که کمتر بعدی از ابعاد وجودی انسان خارج از آزمایش قرار می گیرد .

ازدواج بهره گیری از تمتع جنسی ، دوری از تنهایی و… نیز هست اما در پس پرده و در اعماق آن ، یک مرحله مهمی برای رشد یافتن انسان است ، آن قدر که ازدواج می تواند انسان را رشد دهد . کمتر مسئله ای این خاصیت را دارد .

ازدواج به خاطر مشکلات و مسائلی که دارد می تواند توانائی های انسان را محک بزند و انسان به واسطه همین مشکلات و مسائل ، تمرین تواناتر شدن را انجام می دهد ، برخی از افراد که از مشکلات هراس دارند به این نکته توجه نمی کنند که بایستی وارد میدان مشکلات شد تا که آبدیده شد .

ترس از مشکلات ازدواج نباید ما را از ازدواج دور کند ، مگر به خاطر مشکلات تحصیل ، از تحصیل دوری می کنیم ، مگر بخاطر مشکلات کار کردن ، کار را رها می کنیم .

تعریف های متفاوتی که از ازدواج می شود بستگی به نوع دیدی است که نسبت به ازدواج وجود دارد . بعنوان مثال فرض کنید که در یک باشگاه بدنسازی هستید ، انواع وزنه ها ، دمبل ها ، بارفیکس ها ، دستگا ههای مختلف ورزشی و… وجود دارند که هر کدامشان برای یک عضو بدن و تقویت آن و کل مجموعه برای بدنسازی و تقویت کل بدن خاصیت و کاربرد دارد ، حال کسی که با اشتیاق و میل و رغبت و علاقه به ورزش بدنسازی به آن باشگاه رفته باشد هر چه موارد تمرین و ورزش و دستگاه ها و ابزار آلات بیشتر باشد ، خوشحال تر است چرا که می داند بهتر می تواند تمرین کند و رشد کند و با انجام چند تمرین ممکن است خسته شود اما بی حوصله نمی شود . اما اگر کسی دیگر با اجبار یا اکراه و از سربی حوصلگی به همان باشگاه رفته باشد و مشتاقانه قصد ورزش و تمرین را نداشته باشد با اولین تمرین وزنه ها ، نه تنها خسته می شود که بی حوصله هم می شود و ناراحتی خود را به روشهای مختلف ابراز می کند .
تفاوت این دو فرد چیست ؟

تفاوت واضح است یکی برای تمرین و رشد کردن آمده و دیگری با اجبار یا اکراه وارد زمین باشگاه شده است . زندگی و ازدواج نیز همین طور است . برای کسانی که بخواهند در ابعاد مختلف رشد کنند ، از این زمین و میدان گاه جای بهتری پیدا نمی شود و موارد تمرین و رشد بسیار زیاد است ، اما برای کسی که حال و حوصله ی تمرین کردن و قوی شدن و رشد کردن را ندارد ، ازدواج گرچه آغازی شیرین دارد ، اما ادامه ی خسته کننده ای را خواهد داشت .

ازدواج یک منشور چند پهلو است ، هر طرف آن ، بیانگر بعدی از ابعاد زندگی است ، یک طرف آن شور و شوق و لذت ، یک طرف آن محبت و صمیمیت ، یک طرف دیگر تلاش و زحمت ، طرف دیگر آرامش و سکونت و… اما وقتی کل مجموعه را با هم دیدید و همه ابعاد را در نظر داشتید ، خواهید دید که ازدواج ، یک مجموعه ی رشد دهنده برای شخصیت انسان و یک مجموعه انسان ساز است .

همین تفاوت نگاه ها به ازدواج است که تعریف انسانها از ازدواج را متفاوت می کند . بنابراین سعی کنید از همین ابتدای کار دید و نگرشتان را نسبت به ازدواج تصحیح و تکمیل کنید .
سونات