از ایذه، بهشت گمشده در خوزستان

پرشین استار

ایذه یکی از شهرستانهای استان خوزستان واقع در جنوب ایران است. ایذه که به شهر صخرهای ایران نیز شهرت دارد، در ۲۵۸ کیلومتری اهواز و ۱۱۱۰ کیلومتری تهران قرار دارد. ارتفاع اين شهر بارانخيز ۸۳۵ متر از سطح دريا است. در این شهر تاریخی آثار فراوانی از دوره ايلامی سلوكی و اشكانی كشف شده است. اين شهر زیبا که از شهرهای بختیارینشین استان خوزستان می باشد، در طول هشت سال جنگ ایران و عراق آسيب فراوانی ديده است.

شهر ایذه در قرن هفتم هجری به مال امير تغيير نام داد اما در سال ۱۳۱۴ دوباره به نام پیشین خود يعنی ايذه خوانده شد. اين شهر از روزگاران قدیم تا امروز با نامهای ایزج، ایذه، اوجا، آیا پیر، آنزان، انشان، ایگه، اریگ، ایج، مالمیر یا مال امیر هم خوانده شدهاست. بخش بزرگی از مردم ایذه به كشاورزی و دامداری مشغول هستند. از مهم ترين فرآوردههای كشاورزی اين شهرستان می توان از گندم، جو، تره بار و برنج نام برد. عکسهایی از طبیعت چشمنواز و زیبای این شهر را از دریچه دوربین عبدالحسین کیانی در این مجموعه میبینید.

سونات