مهاجرت و طرح استانی نواسکوشیا

سایت ضیائی- مهاجرت
مهاجرین واجد شرایط و مورد قبول، افرادی هستند که شرایط آنها منطبق با ضوابط و موازین طرح استانی بوده، قصد سکونت و اقامت در این استان را داشته و قادر باشند در پیشرفت اقتصادی و بهبود کیفی زندگی در این استان نقش مهمی را ایفا نمایند.

پس از تائید صدور مجوز استانی، متقاضی تقاضای مهاجرت خود را در سفارت یا کمیسیون بلند پایه کانادایی در کشورهای دیگر به جریان می اندازد تا از لحاظ امنیتی و معاینات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. در شرایط عادی نیازی به مصاحبه دوم نمی باشد و کل پروسه تنها ٦ تا ٩ ماه به درازا می انجامد. ویزاهای صادر شده تحت برنامه مذکور بدون شرایط و نامحدود می باشد.

شرایط قابل قبول یک متقاضی مهاجرت از طریق طرح استانی نوا اسکوشیا به شرح ذیل خلاصه می گردد:

oمتقاضی که جهت مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و طرح تجاری فدرال یا استان کبک واجد شرایط باشد نباید از طریق طرح استانی نواسکوشیا اقدام نماید زیرا این طرح به منظور رقابت با موارد فوق برنامه ریزی نگردیده است.

oفرد در هنگام تقاضا می بایستی حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۶٠ سال سن داشته باشد.

oمتقاضی باید به مهارتهای لازم (نوشتن، خواندن، صحبت کردن) بزبان انگلیسی ویا هم انگلیسی هم فرانسه حداقل در حد ابتدائی تسلط داشته باشد. همچنین باید جهت انجام وظیفه بهنگام کار، قادر به درک و فهم مطالب باشد.

oمتقاضی حداقل باید دارای مدرک پایه ۱٢ ( دیپلم ) و یا معادل آن باشد.

oمتقاضی می بایستی دارای یک بیزینس فعال (مالکیت تام و یا شراکتی) باشد. یا سابقه مدیریت بمدت ٢ سال از ٥ سال را داشته باشد. این سابقه کاری ممکن است بصورت مدیریت در مشاغل بازرگانی، دولتی، اداری و یا واحدهای سازمانی دیگر بصورت انتفاعی و یا غیر انتفاعی باشد.

oمتقاضی باید با تلاش و کوشش فردی، مبلغ خالص حداقل ٣٠٠٫٠٠٠ دلار کانادائی را بصورت قانونی جمع آوری نموده باشد. مدارکی در این زمینه که نشانگر دارا بودن این مبلغ و چگونگی جمع آوری آن باشد مورد نیاز می باشد

oمتقاضی می بایستی مبلغ ۱٢٨٫۰۰۰ دلار کانادا را بصورت یکجا پرداخت نماید. این مبلغ غیر قابل بازگشت می باشد ولی در صورتی که متقاضی موفق به دریافت ویزای اقامت نگردد، بدون کسر بهره و هزینه های جانبی به وی بازگردانده می شود.

oپس از صدور ویزا و طی مراحل مربوطه، متقاضی مجاز می گردد از لیست کمپانیهای مجاز و شناخته شده توسط استان نواسکوشیا، یک کمپانی را انتخاب نموده و بمدت ۶ ماه و با حقوق ٢۰٫۰۰۰ دلار مدیریت آنرا بعهده گیرد.
در هنگام مصاحبه، متقاضی می بایست انگیزه خود را از اقامت در استان نواسکوشیا بیان نماید.


سونات