چه وقت به همسرتان «نه» بگویید؟

برترین مجله اینترنتی ایران
مجله سیب سبز:


چه وقت*هايي نه گفتن به همسرتان زندگی مشترک شما را به خطر نمی*اندازد؟
وقتي مي*خواهد به حريم*تان سرك بكشد
همسر حساسي داريد كه از شما مي*خواهد كلمه عبور حساب*هاي اينترنتي*تان را در اختيارش بگذاريد و به او اجازه دهيد كه وقت به صدا در آمدن زنگ پيامك، سراغ تلفن همراه*تان برود؟ در اين مواقع بايد قاطعانه به او نه بگوييد و بدون هيچ عذاب وجداني، خواسته*اش را نپذيريد. حتي به بهانه مشترك بودن در همه ابعاد زندگي، همسر*تان حق ندارد سرزده شريك حساب*هاي اينترنتي شما شود. شايد گاهي برحسب اتفاق با هم پاي رايانه بنشينيد، اما دليلي ندارد كه در هر باري كه به صفحه فيس*بوك يا اي*ميل*تان وارد مي*شويد، او را هم در كنار*تان بنشانيد.

وقتي مي*خواهد فرد ديگري باشيد

در روز خواستگاري و ماه*هاي نامزدي، دليلي ندارد كه به*خاطر حفظ آرامش رابطه*تان به همه خواسته*ها و شروط فرد مقابل*تان بله بگوييد. اگر احساس مي*كنيد بعضي خواسته*هاي او شما را به آدم ديگري بدل مي*كند يا با اصولي براي زندگي*تان ترسيم كرده*ايد همخواني ندارد، شجاعانه به او نه بگوييد. اگر براي كسب موقعيت اجتماعي دلخواه*تان سال*ها تلاش كرده*ايد اما همسر*تان برخلاف ميل شما مي*خواهد كار را كنار بگذاريد، بدون تعارف به او نه بگوييد و اگر مي*خواهد بيشتر از توان*تان مسووليت روي دوش*تان بگذارد، به*خاطر عواقب ناخوشايند اين خواسته*هايش، همان آغاز كار به او نه بگوييد.

وقتي مي*خواهيد تنها باشيد

حال خوبي نداريد يا اينكه بعد از چند روز سخت كاري مي*خواهيد جمعه*تان را در تنهايي بگذرانيد؟ در اين شرايط حق شماست كه به خواسته همسر*تان براي *مهمان دعوت كردن «نه» بگوييد. دليلي ندارد با هر حالي پذيراي ديگران باشيد و در اوج كلافگي به آنها لبخند بزنيد. اما مراقب باشيد تعداد روزهاي كلافگي*تان در سال زياد نشود. شايد پذيرش يكي، دو نه در سال براي همسر*تان ممكن باشد اما اگر هر آخر هفته بخواهيد خستگي را بهانه كنيد و او را از ديدن كساني كه دوست*شان دارد محروم كنيد، ممكن است رابطه*تان شكرآب شود.

وقتي حساب و كتاب بلد نيست

براي همسر*تان مهم نيست كه درآمد مشترك*تان چقدر است و گاهي خرج*هايي مي*تراشد كه توان پرداخت*شان را نداريد يا براي جبران كردن*شان به سختي مي*افتيد؟ اگر همسر*تان تا اين اندازه با حساب و كتاب بيگانه است بايد به خواسته*اش براي خريد برخي چيزها يا هزينه كردن در برخي موارد نه بگوييد. اما در چنين موردي تنها گفتن يك كلمه دو حرفي كافي نيست. احتمالا لازم است دليل پاسخ منفي*تان را هم با آوردن چند معادله ساده و قابل فهم براي او روشن كنيد.
وقتي نمي*خواهيد رابطه زناشويي داشته باشيد

حق شما و همسر*تان است كه بعد از ازدواج از رابطه سالم زناشويي بهره*مند باشيد؛ اما چنين حقي در هر شرايطي قابل دست يافتن نيست. اگر بيمار شده*ايد، حال رواني*تان مساعد نيست يا خسته هستيد، دليلي ندارد يك رابطه بدون لذت را به خود تحميل كنيد. شرايط*تان را با همسر*تان در ميان بگذاريد و با مهرباني و بدون زير سوال بردن مردانگي*اش به او يك نه موقت بگوييد.

وقتي آماده مادري نيستيد

حق هر كسي است كه بعد از ازدواج خود را در مقام پدر يا مادر ببيند. اما اگر تازه ازدواج كرده*ايد و از نظر رواني خود را آماده قبول چنين مسووليتي نمي*بينيد، بايد رودربايستي را كنار بگذاريد و به خواسته همسر*تان نه بگوييد. برايش توضيح دهيد كه چرا آمادگي چنين اتفاق بزرگي را نداريد و چقدر از او براي كسب اين آمادگي زمان مي*خواهيد. اگر منطقي موضوع را با او در ميان بگذاريد، مي*توانيد بدون ضربه زدن به زندگي مشترك*تان به او نه بگوييد.
سونات