[CENTER][B][I][COLOR=#0000ff]
ناچار" برای چندمین بار که قسمت پیغام بازدیدکنندگان سونات غیر قابل ارسال شده و برداشتن آپلود از آلبومهای سونات و پیعام قرمز رنگ چندین مدت , عدم یک پاسخ از شما بزرگواران و حتی راهنمایی جهت رفع این مشکلات بعنوان کاربر فعال سایت محترم پیچک در اینجا عرایضم را خدمت شما و گروه های دسته جمعی ارسال میدارم .

با سلام خدمت تمام عزیزان در گروه های جمعی قبلا" هم عرض کردم بعلت مشغولیات و امور خارج از سایت در گروه های جمعی عضو نمیشوم اما هربار
مطالب سونات طبق برچسب ها برای شما نیز بوده و خواهد بود و همانگونه
که مشاهده میفرمائید هر بار این پیغام قرمز که نکته دیگری نیز در بر دارد "
رسیدگی گروه های جمعی " را میبینم , اگر درخواستی از سونات دارید لطفا"
بصورت ارسال برای سونات ارائه فرمائید , و اینکه سونات در حال حاضر دو مشکل
در وبلاگش هست یکی همین قسمت (ارسال پیغام به بازدیدکنندگان ) که نمیتوانم ارسالی برایشان داشته باشم و دیگر برداشتن آپلود از آلبوم هایم و نیز بایگانی نمودن مطالب از سال قبل تا برگشت دوباره و.....که واقعا" چندین
بار به انجمن محترم رفع اشکالات کاربران عرض نموده حتی دریغ از یک جواب چه رسد به راهنمائی و رفع این دو مشکل . بهرحال مشاهده بفرمائید من در 14 گروه
جمعی اشتراک دارم و گاه که مطلبی نظرم را جلب کند شرکت میکنم . این اواخر
حال من واقعا" مساعد نیست اما برای سرگرم نمودن و فکر نکردن و نه رقابت با
عزیزان خود را به این طریق در دنیای مجازی و غیر این مجازی بودن با ساز یا نوشته هایم و سایتها و ارگانها و رسانه ها با نام دیگر مشغول نمودم اگر همین لحظه این
پیام را بخواهم برایتان بفرستم اگر شد مجبورم کپی و از طریق ورد بصورت دیگری
بفرستم لطفا" نرنجید و بدانید خیلی دوستتان دارم
و برایم محترمید.
در پناه خدا باشید آمن - سونات
[/COLOR][/I][/B][/CENTER]