شما مادر هستید نه بادی گارد


مجله سیب سبز - لی لی اسلامی
!
وقتي به مدرسه مي*رسيد، چشم*هاي پف*كرده و چهره بغ*كرده*اش را مي*بينيد. چند دقيقه*اي طول مي*كشد تا بفهميد فرزندتان در يك دعواي كودكانه قرباني شده و بي*آنكه از خودش دفاع كرده باشد، مورد حمله بدني و كلامي همسالانش قرار گرفته است.
برترین مجله اینترنتی ایران
: وقتي به مدرسه مي*رسيد، چشم*هاي پف*كرده و چهره بغ*كرده*اش را مي*بينيد. چند دقيقه*اي طول مي*كشد تا بفهميد فرزندتان در يك دعواي كودكانه قرباني شده و بي*آنكه از خودش دفاع كرده باشد، مورد حمله بدني و كلامي همسالانش قرار گرفته است.

اگر شما هم از جنس كودك*تان باشيد، احتمالا از او دلجويي مي*كنيد و براي فراموش كردن يا سازگار شدن با اين واقعيت كه در روزهاي ديگر هم به زندگي*اش سر مي*زند به او كمك مي*كنيد و اگر هم از آن دسته مادرهايي باشيد كه مي*خواهند با هر ابزاري دنيا را براي كودك*شان امن كنند، احتمالا راه و رسم حمله كردن به همكلاسي*هاي مهاجم را به او ياد مي*دهيد و فرداي آن روز هم با توپ پر به دفتر مربي*ها مي*رويد و از اينكه مدرسه*شان به ميدان جنگ تبديل شده شكايت مي*كنيد.

مي*دانيم؛ مادر هستيد و توان ديدن چشم*هاي پر از اشك فرزندتان را نداريد و مي*خواهيد به هر قيمتي كه شده دلش را آرام كنيد اما اگر راه*هاي گفته شده تنها ابزار شما براي آرام كردن اوست، خبر خوبي براي*تان نداريم. اگر از راه اول مي*رويد، احتمالا كودكي را پرورش مي*دهيد كه به جاي جنگيدن با مشكلات و برطرف كردن*شان، تحمل و آزار*دهنده*ترين شكل مدارا كردن را ياد مي*گيرد و اگر راه دوم را انتخاب مي*كنيد، احتمالا فرزندي را مي*پرورانيد كه به جاي حل مسئله، تكرار مشكل و مقابله به مثل را انتخاب مي*كند.

يادتان نرود جنگ*هاي كودكانه*اي كه هر روز در مهدكودك و مدرسه اتفاق مي*افتد، نمونه كوچكي از مواجهه فرزندتان با رفتارها و موقعيت*هاي ناخوشايند هستند و نه*تنها آنچه در مقابل فرزندتان به زبان مي*آوريد، بلكه حالات چهره و رنگ رخسارتان هم در مواجهه بعدي فرزندتان با اين مشكلات تاثيرگذار خواهد بود.

براي دفاع از فرزندتان، او را كنار نزنيد و مثل يك نگهبان، يك*تنه به جنگ مادران و كودكان ديگر نرويد. فرزند شما نه به سكوت در برابر اين مشكلات نياز دارد و نه مقابله به مثل گره**اي از مشكلش باز مي*كند. پس تنها براي تفهيم اينكه تا كجا حق با اوست و از كجا بايد در برابر خواسته*هاي غير منطقي ديگران بايستد، تلاش كنيد. مي*دانيم طاقت آزردگي*اش را نداريد اما قرار نيست براي محافظت از او هميشه آماده جنگيدن با ديگران باشيد. اگر هنوز نمي*دانيد براي محافظت از فرزندتان چه راهي را بايد انتخاب كنيد، ستون سمت چپ را بخوانيد.

وقت تغییر است

نه بادي*گارد فرزندتان باشيد و نه اجازه دهيد رقابت شما با بچه*هاي ديگر به ارتباط فرزندتان با آنها صدمه بزند. اگر دعواهاي كودكانه در مهد و مدرسه شما را نگران مي*كند، بهتر است به نكات زير توجه كنيد.

دخالت نكنيد

تا مي*توانيد در دعواهاي بين دو كودك مداخله نكنيد. اگر هر كدام از آنها براي طرح گله و شكايت پيش*تان آمدند، حتما با دقت و توجه به حرف*هاي*شان گوش كنيد. با كودك آزرده همدردي كنيد؛ مثلا بگوييد درك مي*كنيد كه او از شكستن اسباب*بازي*اش چقدر ناراحت است ولي در نهايت بگوييد مشكل آن دو به شما مربوط نمي*شود و خودشان بايد مشكلات*شان را با هم حل كنند.

خروس جنگي نسازيد

تصور مي*كنيد اگر به فرزندتان آموزش رزم دهيد و از او بخواهيد بعد از خوردن هر سيلي يك سيلي بزند، بازي را برده*ايد؟ در اشتباهيد! شما با آموزش خشونت بدترين شيوه حل مسئله را به فرزندتان ياد مي*دهيد. به جاي رفتن از چنين راهی به فرزندتان ياد دهيد كه نه*تنها كتك زدن دوستانش درست نيست بلكه اشتباه و خطرناك هم هست.

هميشه فرزند شما قوي*ترين كودك جمع نيست. اگر به او ياد دهيد كه در واكنش به حمله كودكان ديگر با آنها دست به يقه شود، احتمال اينكه كتك مفصلي بخورد و وضعيتش بدتر از قبل شود كم نخواهد بود. پس به او توضيح دهيد ابتدا به كودك مهاجم بگويد: «تو حق نداري به من توهين كني!» يا اينكه بگويد: «اجازه نداري به من دست بزني!» و بعد يكي از بزرگ*ترها را خبر كند.

اگر لازم شد دفاع كنيد

گفتيم كه دليلي براي ورود شما به اين بازي وجود ندارد اما اگر ماجرا از كنترل خارج شد، مي*توانيد جلو برويد و با كودك خطاكار شخصا صحبت كنيد. فرزند شما بايد بداند وظيفه حل مشكلاتش را برعهده دارد اما هميشه كساني هستند كه در لحظه*هاي سخت از او حمايت مي*كنند.

رقابت را كنار بگذاريد

آخرين و مهم*ترين نكته اين است: «وارد رقابت با كودكان و مادران ديگر نشويد!» گاهي بچه*ها تنها مشغول كري خواندن كودكانه و نشان دادن رفتارهايي كه اقتضاي سن*شان است، هستند. تصور نكنيد اگر كودكي به زور مداد فرزند شما را گرفت، فورا بايد با خشم به طرفش برويد و از حق فرزندتان دفاع كنيد. اجازه دهيد تا جايي كه آسيبي جسم و روان فرزندتان را تهديد نمي*كند، خودش براي حل مشكلات و سازگاري با ديگران پيش*قدم شود.سونات