به كودكتان تربيت درون یاد دهید


مجله اینترنتی ایران

بعد از ديدن اين انيميشن، فرزندتان يك قدم به سمت آرزوهايش خواهد برداشت.
برترین مجله اینترنتی ایران
مجله سیب سبز - بهاره اسلامي: بي آرزويي هميشه به درجا زدن ختم نميشود، گاهي هم باعث عقبگرد آدمها ميشود و داشتههايشان را از آنها ميگيرد. اگر نميخواهيد فرزندتان به چنين سرنوشتي دچار شود، بايد از همين امروز به او ياد دهيد كه قدمهايش را محكمتر بردارد و تنها از مسيري كه ديگران آن را هموار كردهاند نگذرد. ميدانيم كار سختي است؛ به همين دليل به شما يك راهنماي آموزشي معرفي ميكنيم. براي آموزش دادن چنين مفهومي به فرزندتان، ميتوانيد با او انيميشن «چطور اژدهاتون رو تربيت كنيد» 1و 2 را مشاهده كنيد. شايد ديدن اين انيميشن به او انگيزه رفتن از راههاي تازه براي رسيدن به هدفهايش را بدهد؛ راههايي كه ممكن است هيچ كس جز او از آنها نگذشته باشد.

در قسمت اول انيميشن «چطور اژدهاتون رو تربيت كنيد»، اصليترين دغدغه وايكينگها، جنگ با اژدهایانی است كه گاه و بيگاه به شهر حمله ميكنند. آنها نيزه ميسازند و هر روز ساز و كارهاي جنگيشان را مجهزتر ميكنند تا از پس حملههاي ويرانگر اژدهایان برآیند. اما هيكاپ، پسر حاكم شهر اجازه شركت در جنگها را ندارد. او هنوز كوچكتر از آن است كه نيزه به دست بگيرد و اژدها بكشد اما بر اثر يك اتفاق با «خشم شب» بايكي از خطرناكترين اژدهایان درگير ميشود و در جريان درگيري با او، راه و رسم رام كردن اژدهایان را ياد ميگيرد و نام اين دراگون سياه را «بيدندون» ميگذا
بيدندون بههمراه هميشگي هيكاپ تبديل ميشود و دوستي اين دو بهانهاي براي آشتي شهر با اژدهايان ميشود. قسمت دوم اين انيميشن 5 سال بعد از دوستي هيكاپ و بيدندان شروع ميشود؛ اما هيكاپ هميشه ناآرام كه در كودكي مادرش را بهطور مشكوكي از دست داده، به اين شاديهاي وايكينگي راضي نميشود و براي پيدا كردن ريشه و هويت خود، به هر گوشهاي سرك ميكشد. در سري دوم اين انيميشن، كنجكاويهاي هيكاپ نه تنها به پيدا كردن مادري كه 20 سال او را ترك كرده بوده منجر ميشود، بلكه جنگي ديگر ميان وايكينگها و دراگونها به راه مياندازد. جنگي كه «دراگو» شخصيت پليدي كه اژدهایان را جادو ميكند و از آنها موجوداتي وحشي ميسازد مسبب آن است... .

با اين انيميشن بيشتر آشنا شويد

چهار سال پس از توليد قسمت اول انيميشن چطور اژدهایتان را تربيت كنيد، كمپاني دريم ورك انيميشن قسمت دوم اين داستان را ساخت و يك انيميشن سه بعدي ديگر را به بازار نمايش عرضه كرد. گفته ميشود در سال 2017 قرار است قسمت سوم اين مجموعه اكران شود.

سال توليد: 2014

ژانر: اكشن

رتبه در سايتimdb: 8 از 10

غيرممكن هم ممكن است

هيكاپ در قسمت اول انیمیشن به وايكينگها ميگويد كه حمله اژدهايان نه به قصد خراب كردن شهر و كشتن آنها، بلكه بهخاطر پيدا كردن غذا بوده و با كمك اين وايكينگ كوچك، اهالي شهر هر كدام اژدهايي را به خانهشان راه ميدهند و آنقدر به اين حيوانات پر رمز و راز نزديك ميشوند كه حتي هر سال در شهرشان مسابقه اژدها سواري برگزار ميكنند.

هیکاپ به همشهریهای بیزار از اژدهایش یاد میدهد که دوستی با این حیوانات به ظاهر ترسناک هم ممکن است. اگر شما هم ميخواهيد به فرزندتان اعتماد به نفس انجام كارهاي غيرممكن را بدهيد و به او بفهمانيد كه نبايد هميشه دنبالهرو ديگران باشد، پيشنهاد ميكنيم با هم به تماشاي اين انيميشن بنشينيد. حرف اصلي «چطور اژدهاتون رو تربيت كنيد» اين است: «حتي اگر همه از يك راه ميروند و تو فكر ميكني آن روش اشتباه است، به آنها نگاه نكن و راه خودت را برو!» درست مثل هيكاپ كه بهخاطر باوري كه به بيگناه بودن دراگونها داشت، زحمت مبارزه با افكار منفي وايكينگها را به خودش داد، دراگونش را تربيت كرد و به همشهريانش ياد داد كه غيرممكن را ممكن كنند و با دراگونها دست دوستي دهند.

همه چيز به شرايط بستگي دارد

«بي دندون»، اژدهاي عزيز هيكاپ در ميانه قسمت دوم، توسط «دراگو»ي خبيث که بر تعداد زیادی از اژدهایانی که ربوده فرمانروایی میکند، جادو ميشود و باعث مرگ پدر هيكاپ ميشود. اما پسر وايكينگ با تمام خشمي كه در آن لحظه احساس ميكند، ميفهمد كه كار بيدندون نه بهخاطر ذات بد او، بلكه بهخاطر شرايطي كه در آن قرار گرفته اتفاق افتاده است و «دراگونهاي خوب در كنترل آدمهاي بد، كارهاي بد ميكنند!» درواقع سازندگان انيميشن ميخواهند به بچهها بفهمانند كه كار هيچكسی را بدون درنظر گرفتن شرايطي كه در آن قرار گرفته قضاوت نكنند؛ كاري كه براي ما بزرگترها هم ساده نيست.

اما هيكاپ به بچهها ميگويد كه يك اشتباه اژدهاي مهربانش، قرار نيست باعث فراموشي تمامي كارهاي ارزشمندي كه او انجام داده شود. بيدندون باوجود كشتن رييس وايكينگها، برای صاحب قدیمیاش همان بيدندون سابق ميماند و هيكاپ که برای نجات این اژدها پیش از این یکی از پاهایش را هم از دست داده بود، تمام تلاشش را ميكند كه جادو را باطل كند و البته، موفق هم ميشود.

دنبال ريشه خودت بگرد

حتي وعده جانشيني پدر هيكاپ هم نميتواند او را به ماندن در شهر ترغيب كند. پسري كه 20 سال است مادرش را نديده، احساس بيهويتي ميكند و باوجود تمام داراييهايش، بهدنبال گذشتهاش و مادرش ميشود. هیکاپ قرار است فرمانروای بعدی وایکینگها باشد، اما این چیزی نیست که پسر جوان و پر آرزو را از خطر کردن دور کردن و در شهر ماندگار کند. او اهداف بزرگتری دارد و قبل از دنبال کردن هر هدفی، باید گذشتهاش را پیدا کند و بفهمد که مادرش کیست و چرا او را ترک کرده است.

هيكاپ اين بار هم موفق ميشود و مادري كه درست مثل او عاشق دراگونهاست و پناهگاهي كه خودش «بهشت اژدهايان» ناميدهرا براي آنها درست كرده است. هيكاپ از مادرش خشمگين نيست، بلكه از اينكه يك نفر ديگر هم مثل او به دراگونها باور دارد و به آنها عشق ميورزد، لذت ميبرد. انگار او تمام جسارتش را از همین مادر به ارث برده است. اين انيميشن به كودكاني كه شاهدش هستند ميگويد كه هميشه بايد دنبال ريشه خود باشند و ناآراميهايشان را با گرفتن پاسخ سوالاتي كه در ذهنشان دارند، فروبنشانند.

رؤياهايت را باور كن

قدرشناسي، آرامش ميآورد اما گاهي ميتواند با انفعال و بيآرزويي اشتباه گرفته شود. هيكاپ قدرشناس است؛ قدر پدرش، اژدهايش و نامزدش را ميداند اما به داشتههايش قانع نيست. شايد اگر يكي ديگر از وايكينگهاي شهر ميتوانست كلاه فرماندهي را از پدر بگيرد و جانشين او شود، ديگر نيازي به تلاش براي هيچ چيز را نميديد، اما هيكاپ كه به تواناييهايش ايمان دارد، به اين داشتهها راضي نميشود. او خودش را لايق چيزهاي بيشتر و مهمتري ميداند و بهجاي تنها يك فرمانده بودن، در خود ميبيند كه صلح و آرامش را براي عزيزانش به همراه بياورد.

او ميخواهد دنيا را تغيير دهد و به منفيبافيهاي ديگران و قناعتشان توجهي نميكند. او تنها آرزوهايش را در خواب مرور نميكند، بلكه براي محقق كردنشان خودش را به دردسر مياندازد، پايش را از دست ميدهد، اما در آخر دنيا را همانطور كه آرزو دارد، ميسازد. او خودش را باور دارد و به همین دلیل تنها به خیالپردازیهای کودکانه اکتفا نمیکند و به دنبال محقق کردن رؤیاهایش است.

برای رسیدن به آرزوهایت، بجنگ

شايد براي بچههايي كه در دنياي سرد مدرن زندگي ميكنند و برخلاف نسل ما، زودتر از آنچه آرزو كنند به خيلي چيزها ميرسند، ديدن چنين انيميشني از هر چيز واجبتر باشد. فرزند شما با تماشاي اين انيميشن، دوباره به آرزوهايش فكر خواهد كرد و براي محقق كردنشان، از قبل مصممتر خواهد شد. پس انتظارش را داشته باشيد كه بعد از ديدن اين كارتون، توانايي بيش از اندازهاي را در خود احساس كند و رؤياهايي را ببافد كه ممكن است از نظر شما ناشدني و حتي خندهدار بهنظر برسند. اما شايد بهتر باشد به جاي نگاه مادرانه و عاقلمآبانه به او، در هيجانش سهيم شويد و به او براي فكر كردن به رؤياهاي بزرگتر انگيزه دهيد.

با کودکتان که احتمالا پس از دیدن این انیمیشن هیجانزده شده، در مورد آنچه دیده گفت و گو کنید و نگذارید باوری که میتواند از همین حالا در ذهنش شکل بگیرد، تنها تا چند ساعت بعد از تماشای این انیمیشن در ذهنش بیدار بماند. به سوالات به ظاهر عجیبش صبورانه پاسخ دهید و او را در این مسیر راهنمایی کنید.
يك راهنماي آموزشي ديگر«چطور اژدهاتون رو تربيت كنيد» تنها انيميشني نيست كه قصد آموزش مفاهيم گفته شده به كودكان را دارد. حتي اگر كارتونبين نباشيد احتمالا نام «موش سرآشپز» را شنيدهايد. در آن انيميشن كه كمتر از يك دهه از توليدش گذشته است هم سازندگان تلاش ميكردند به بچه ها ممكن كردن ناممكن را ياد دهند.


كارگر جوان آشپزخانه كه با كمك يك موش توانسته بود به آشپزي سرشناس تبديل شود، نمونه خوبي از كساني بود كه از راهي تازه براي رسيدن به اهدافشان ميرفتند؛ راهي كه از نظر ديگران ناممكن و حتي غيرعقلاني بهنظر ميرسيد. اگر كودك شما موش سرآشپز را نديده، همين هفته اين انيميشن را در كنارش ببينيد تا مفاهيمي كه پيش از اين از آنها صحبت كرديم، بهخوبي در ذهنش جا خوش كنند.

سونات