دستگیره هایی که هنر شماست!

مجله اینترنتی برترین هادستگیره ساختن، کاردستی و سرگرمی جالبی برای خانه است. زیرا هم ساخت بسیار ساده ای دارد و هم از ضروری ترین موارد آشپزخانه به حساب می آید. "دستگیره" در آشپزخانه از نظر زیبایی و کاربرد، تاثیری مشابه "کوسن" در اتاق نشیمن دارد.

برترین ها: دستگیره ساختن، کاردستی و سرگرمی جالبی برای خانه است. زیرا هم ساخت بسیار ساده ای دارد و هم از ضروری ترین موارد آشپزخانه به حساب می آید. "دستگیره" در آشپزخانه از نظر زیبایی و کاربرد، تاثیری مشابه "کوسن" در اتاق نشیمن دارد.

حسن اینکه خودتان دستگیره را بسازید این است که می شود آن را با دکور آشپزخانه ست کنید و شیوه ای است برای بکار گرفتن رنگ های متنوع در آشپزخانه. دستگیره ها را می توان از پارچه های متنوع دور ریز و با استفاده از چرخ خیاطی یا بصورت دستی تهیه کرد و یا با انواع کاموا بافت.


1. دستگیره تکه دورزی: با استفاده از تکه پارچه های دور ریز و یا لباس هایی با نقش و نگار زیبا که دیگر از آن استفاده نمی کنید دستگیره هایی زیبا و متنوع بسازید سونات
* عکسهای مطالب امروز بسیار دیدنی اما بعلت عدم آپلود ببخشید , بخصوص مطلب آخر, تار فرصتی دیگر سپاسگزارم