به گزارششفاآنلاین، چاپ سه*بعدی در حوزه*های مختلف، از ساخت سکونتگاه در فضا تا چاپ اندام مختلف بدن مانند گوش، کلیه و کبد مینیاتوری، کاربرد پیدا کرده*اند. این فناوری به سرعت در حال توسعه است و نسل جدیدی از چاپگرهای سه*بعدی به بازار عرضه می*شوند.