پیامد ازدواج نوبتی در بین ایرانی ها

اخبار برترین ها , خبرگزاری ایسنا
یک روانشناس گفت: با ازدواج کردن فرزند کوچکتر موقعیتهای بهتری برای فرزند بزرگتر فراهم میشود اما در غیر این صورت، فرزند کوچکتر هم موقعیتهای ازدواجش را از دست خواهد داد.
خبرگزاری ایسنا: یک روانشناس گفت: با ازدواج کردن فرزند کوچکتر موقعیتهای بهتری برای فرزند بزرگتر فراهم میشود اما در غیر این صورت، فرزند کوچکتر هم موقعیتهای ازدواجش را از دست خواهد داد.

دکتر احمد برجعلی گفت: خانوادهها باید بدانند فرصتها همیشه به دست نمیآیند و گذرا هستند. هیچ کس نمیتواند آینده را پیشبینی کند بنابراین به محض به وجود آمدن فرصت مناسب، باید از آن استفاده کرد و تردید نکرد. ما نباید در فضای خانه گرهها را باز به هم گره بزنیم و گره کوری درست کنیم.

این روانشناس با بیان اینکه در ازدواج باید اقتضائی عمل کرد،اظهارکرد: هر کس اقتضائاتی دارد. ممکن است فرزند بزرگتر تمام تمرکزش را متوجه تحصیل کرده یا در حال حاضر از نظر روحی آمادگی ازدواج نداشته باشد یا حتی موقعیتی که درشان او باشد، برایش پیش نیامده باشد. فرزندان و خانواده ها باید بدانند که هر تأخیری منفی نیست، بلکه مهم این است که افراد درست ازدواج کنند نه اینکه الزاما زود ازدواج کنند.

وی اضافه کرد: موفقیت و خوشبختی فرزند کوچکتر روی سایر اعضای خانواده همچنین دیدی که افراد نسبت به آنها دارند تأثیر مثبت می گذارد، در حالی که مجرد باقی ماندن همه بچه ها، تأثیر تخریبی بیشتری روی وجهه خانواده دارد.

وی درباره راهکارهای مواجه شدن فرزندکوچکتر با مخالفت با ازدواجش پیش از فرزند بزرگتر گفت: درصورتی که فرزند بزرگتر با این موضوع مخالفت کند، فرزند کوچک تر نباید عجله کند، بلکه باید صبر کند تا موافقت تمام اعضای خانواده جلب شود و جوّ خانواده مساعد شود.

برجعلی در پایان گفت و گوی خود با مجله سپیده دانایی اظهار کرد: این فرآیند نه با جنگ و کشمکش، بلکه باید با ملاطفت و مهربانی صورت گیرد. همچنین باید برای متقاعد کردن والدین و فرزند بزرگتر از مشاور کمک گرفت. زیرا در خانواده جوّ احساسی وجود دارد و ممکن است افراد نتوانند منطقی تصمیم بگیرند اما مشاور با دید منطقی به نمای بیرونی خانواده مینگرد و راهکارهای بهتری ارائه میکند.

سونات