نتیجه رفتار بد در خانه


فرآوری : زهرا اجلال
بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
منبع بیانات آیت الله جاودان

هیچ چیز مجانی نیست. هرچه را می خواهی باید بهایش را بپردازی. مرگ راحت می خواهی؟ بها دارد. باید بهایش را بپردازی. خدا پیش نیاورد. برخی تا می میرند، برایشان آتش می شود...

عصبانی

فردی را می شناسم که آدم عجیبی است اصلا وقتی داستان زندگی اش را تعریف می کرد من حیرت می کردم. مثلا ده پانزده سال است که ازدواج کرده است و ده پانزده سال است که از همسرش کتک خورده. این مطلب جدی است. خانم به طور جدی همسرش را می زده. به طور جدی آبرو ریزی می کرده. او هم صبر می کرده. می توانست همه کار بکند. ناگزیر و به طور طبیعی مردها قوی تر از خانم ها هستند. پس می توانست کاری بکند. اماکتک خورده بود و صبر کرده بود. جای آن خانم کجاست آقا؟ جهنم!

بسیار بد است. خداوند نمی گذرد. نمی گذرد. بلند حرف بزنید نمی گذرد چه رسد به اینکه دستت بلند شود. یک آقایی سر همسرش فریاد می زند. به چه دلیل؟ تو به اجازه چه کسی فریاد زدی؟ یک روز که روز حساب است، انسان را حسابی می ایستانند و قانون به طور دقیق در موردش عمل می شود.


داستان سعد بن معاذ

شهید بود. جزء مجاهدان بزرگ اسلام بود. جزء یاران جدی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود. کمک کار بود. در حوادث بزرگ کمک کرده بود. حالا شهید شده بود و از دنیا رفته بود. پیغمبر او را در قبر گذاشتند و خودشان روی قبر را پوشاندند. تمام کارهایش را پیغمبر انجام دادند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) با پای برهنه در تشییع جنازه اش شرکت کردند. آقا چرا پایشان برهنه بود؟ فرمودند: از بس که اینجا فرشته بود. پیامبر (صلی الله علیه و آله) جنازه اش را بر دوش گرفته بودند. برایش نماز میت خواندند. در نماز میت برای میت طلب مغفرت می کنند. پس پیغمبر (صلی الله علیه و آله) برایش طلب مغفرت کرده اند. تمام کارهایش را پیغمبر انجام دادند. زمانی که روی قبر را بستند مادرش گفت خوشا به حالش. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: به اجازه چه کسی گفتی خوشا به حالش؟ الان قبر چنان فشارش داد.

متقی کسی است که مراقب همه چیز خودش هست. کسی که مراقب همه چیز هست یعنی مثلا مراقب خیالش هست. دلش جای بیهوده نمی رود. فکرش جای بیهوده نمی رود. تمام کارهایش حساب شده است. این آدم عاقبت به خیر است

ما نمی دانیم قبر فشارش داد یعنی چه. می گویند آن مرده ای را که حضرت عیسی (علیه السلام) زنده کرد. زمانی که از خاک درآمد از او پرسیدند: چند سال است در خاک هستی؟ گفت چهارصد سال است و هنوز تلخی جان کندن زیر دندانم است.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: الان قبر چنان فشارش داد. همه مضطرب شدند. چرا؟ فرمودند: که در خانه اخلاقش بد بود.

همه جا اخلاقش خوب بود. انسان برجسته و بزرگی بود اما در خانه اخلاقش بد بود. جبرائیل (علیه السلام) آمده بود خدمت رسول الله (صلی الله علیه و آله) عرض کرده بود یا رسول الله عرش لرزیده. چه شده است؟ فرمودند که سعد از دنیا رفته. به مرگش عرش لرزیده بود. هفتاد هزار فرشته به تشییع جنازه اش آمده اند. اما می گویند خدای متعال در جای حق نشسته. اگر اخلاقت در خانه بد بوده به حساب اخلاق بدت می رسد. مجاهد بودی حساب دارد. شهید بودی حساب دارد.

یادمان باشد هر داد و فریاد کردنی در زندگی حساب و کتاب دارد .
اخلاق

ظلمی که زن به شوهر می کند و ظلمی که شوهر به زن می کند، از یک ذره اش نمی گذرند. مگر اینکه یک روزی به دست و پایش بیفتی و از او رضایت بطلبی. آن هم رضایتی که از دل باشد. از دل رضایت بدهد و ببخشد. خوب اگر نبخشد...

در آیه 49 سوره مبارکه ص می فرماید: هذا ذِكرٌ یعنی این قرآن ذکر است. در ادامه می فرماید: وَ إنَّ لِلمُتـّقینَ لـَحُسْنَ مَآبٍ اینجا می گویند در این جمله دو تاکید است. یعنی متقین حتما حتما حسن مآب دارند.


حسن مآب یعنی چه؟

مآب یعنی مرجع. بازگشتشان خوب است. بازگشتشان خوب است یعنی عاقبت به خیرند. متقین عاقبت به خیرند. قطعا قطعا و حتما حتما. بقیه چطور؟ متقی یعنی چه آقا خدای متعال عاقبت به خیری متقین را امضا کرده است. سایرین چطور؟

یک آقایی خدمت حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) رسیده بود. عرض کرده بود آقا عاقبت به خیری می خواهم. حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) از بزرگان اصحاب ائمه و از بزرگان علمای اسلام و شیعه هستند. از اولیاء خداوند هستند. ایشان فرموده بودند که عاقبت به خیری را باید تحصیل کنی. باید تحصیل کنی. یعنی یک عمر مراقب رفتارت باشی تا عاقبت به خیر شوی.

وَإنَّ لِلمُتـّقینَ لحُسْنَ مَآبٍ متقی کسی است که مراقب همه چیز خودش هست. کسی که مراقب همه چیز هست یعنی مثلا مراقب خیالش هست. دلش جای بیهوده نمی رود. فکرش جای بیهوده نمی رود. تمام کارهایش حساب شده است. این آدم عاقبت به خیر است.

چرا؟ زیرا عاقبت به خیری را تحصیل کرده است. بهای عاقبت به خیری را پرداخته است. هر کس بهای عاقبت به خیری را داده است، عاقبت به خیر است.

جنات عدن است. باغ های عدن است. عدن است یعنی چه؟ بزرگان فرمودند عدن با لغت معدن از یک خانواده است. یعنی باغ هایی که از لای زر ورق باز می کنند و شما وارد آن می شوید. برای اولین بار کلید می خورد و شما وارد آن باغ می شوید

هیچ چیز مجانی نیست. هرچه را می خواهی باید بهایش را بپردازی. مرگ راحت می خواهی؟ بها دارد. باید بهایش را بپردازی. خدا پیش نیاورد. برخی تا می میرند، برایشان آتش می شود. عالم برایشان آتش می شود. مثلا رسم است وقتی کسی از دنیا می رود یک فرش می اندازند. این فرش آتش می شود. او را در تابوت می گذارند. تابوت آتش می شود. او را می برند می شویند. آبی که بر رویش می ریزند آتش می شود. قبری که او را درونش می گذارند آتش است.

در آیه 72 سوره مبارکه غافر می فرماید: فی الحَمیم ثمَّ فی النـّار یُسْجَرونَ یعنی مانند آهن که گداخته می شود، آدمیزاد گداخته می شود. بسیار سخت است.

وَإنَّ لِلمُتـّقینَ لحُسْنَ مَآبٍ عاقبت خوب برای متقین است. ببینید تمام مشکلاتش را خودش حل کرده است. یک روزی جوان و نوجوان بوده و عقلش نمی رسیده. یک کاری از دستش سر زده. مثلا با سنگ زده و شیشه مردم را شکسته. خب حالا که متوجه است، می رود و جبران می کند. حلالیت می طلبد. اگر بتواند او را پیدا کند که خوشا به حالش. حقشان را می پردازد یا از آنها رضایت می طلبد. اگر آنها را پیدا نکرد هم رد مظالم پرداخته. آقا شما نوجوانیت را به خاطر داری؟ اگر به خاطر نداشته باشی چطور؟ اگر انسان فراموش کرده باشد آن دنیا هم این مساله را از خاطر می برند یا یادشان هست؟ یادشان هست. ذره ذره اش را هم حساب می کنند. بنابراین باید حل شود. خب این گذشته را حل کرده است.
تقوا

مرحوم آقای سید جمال الدین گلپایگانی از بزرگان درجه اول بود. دو بدهکاری داشت. از قصاب دو سیر و نیم گوشت گرفته بود. قدیم دو سیر و نیم گوشت می گرفتند، ظهر آبگوشتش را می خوردند و شب هم گوشت کوبیده اش را. آدم های دارا این کار را می کردند. یعنی کسی که داشت اینطور زندگی می کرد. جنازه ایشان را که داشتند می بردند طلبکارش دید و گفت ایشان از دنیا رفت. کمی به من بدهکار بود. خدایا من بخشیدمش. از او گذشتم. آن یکی طلبکار هم به همین صورت. پاک پاک پاک از دنیا رفت.

وقتی شما غصه بدهکاری ات را خوردی و تا جایی که توانستی دادی و حل کردی اگر هم یک وقت چیزی مانده بود، خدا به گونه ای حل می کند. اقلش این است که اگر به طور جدی هرکاری را که به خاطر داشتی دنبال کرده باشی خداوند بقیه اش را هم به خاطرت می آورد. آنهایی را که از خاطر بردی هم یادت می آید. اگر شما کوتاهی نکردی، خدای متعال کمکت می کند.

همین جا این نکته جای دارد که یاد آوری کنیم که ماه رمضان بهترین زمان برای به جای آوردن نمازهای قضا در حد توانمان است تا انشاا... خداوند کمکمان کند.


عاقبت به خیری چیست ؟

جنات عدن است. باغ های عدن است. عدن است یعنی چه؟ بزرگان فرمودند عدن با لغت معدن از یک خانواده است. یعنی باغ هایی که از لای زر ورق باز می کنند و شما وارد آن می شوید. برای اولین بار کلید می خورد و شما وارد آن باغ می شوید.

ظلمی که زن به شوهر می کند و ظلمی که شوهر به زن می کند، از یک ذره اش نمی گذرند. مگر اینکه یک روزی به دست و پایش بیفتی و از او رضایت بطلبی. آن هم رضایتی که از دل باشد. از دل رضایت بدهد و ببخشد

در ادامه در آیه 50 سوره مبارکه ص می فرماید: جَنـّاتِ عَدْن مُفـَتـّحَة لهُمُ الأبْوابُ تمام درهای این بهشت برای اینها باز است. زیرا هیچ مشکلی ندارند. اگر در برای کسی بسته است برای مشکلی است که این آدم ایجاد کرده است. اگر انسان مشکلی ایجاد نکرده باشد، تمام درها به رویش باز است. تمام درها برایش باز است.

در آیه بعد می فرماید: مُتـّكِئینَ فیهَا در آنجا تخت سلطنت است. اصلا آن تخت سلطنت به خاطر شما خطور نمی کند. فرمودند: ولا خطر عَلی قلبِ بَشَر. یک نعمت هایی هست که نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه به ذهن و خاطری خطور کرده است.

برای آدمی که در این دنیا گیر است، قابل ادراک نیست. مگر اینکه خودش گیرش را برطرف کرده باشد. در ادامه می فرماید: یَدْعُونَ فیهَا بفاكِهَةٍ كثیرَةٍ وَشَرابٍ مدام دستور می دهند، میوه بیاورید. آقا یک گلابی که می آورند هم مزه سیب دارد، هم مزه انگور دارد، هم مزه موز دارد و غیره. مزه تمام میوه ها در آن هست. عطر تمام میوه ها در آن هست. این در هیچ جا ممکن نیست. فقط در آنجا ممکن است.


بفاكِهَةٍ كثیرَةٍ وَشَرابٍ شراب یعنی چه؟

در سوره محمد (صلی الله علیه و آله) از چهار نهر شراب سخن گفته شده. شراب از عسل و غیره. در اینجا انسان یک موز می خورد. اگر جوان باشد ممکن است دو تا یا سه تا بخورد. دیگر گنجایش ندارد. آنجا این محدودیت نیست.

در آیه 53 سوره مبارکه ص می فرماید: هذا ما توعَدونَ لیَوْم الحِسابِ این آن چیزی است که به شما وعده کردم. روز حساب افراد پنجاه هزار سال می ایستند و جواب می دهند. چرا نمازهایت را اینگونه خواندی؟ نماز خواندی، اما می پرسند چرا اینگونه خواندی؟ جلوی پدر و مادرت داد زدی؟ گردن کلفتی کردی؟ زنت را مظلوم گیر آوردی و او را کتک زدی؟

هذا ما توعَدونَ لیَوْم الحِسابِ در حساب ایستاده اند و ذره ذره کارهایی که انجام داده اند را جواب می دهند.:
سونات