ارسال شده بود توسط سونات اما مشاهده نگردید بنابراین مجددا" برای انجمن محترم ارسال میگردد در اولین فرصت .
نکته جالب این است که نمونه های فراوانی است به بهینه ترین آن اشاره و به فارسی ارسال میشود. با اجازه یک
توضیح بعلت فعال نبودن قسمت پیام به بازدیدکنندگان در اینجا یک پیام کوتاه داشتم, قبلا" سپاسگزارم , سیزده بدر شما مبارک. "سونات"با سلام اگرمطالب عزیزانم در این قسمت حذف شده صرفا" برای ارسال یک تشکر برای بازدیدکنندگانم بوده , کار هر نازنینی هست این قسمت را دوباره ترمیم کند , امید این مشکلات اخیر سونات با این
سیزده فروردین بدر شود.آمن

باش باشوما قویما (باک باکوما گئویما... بلدین سن چک؟ آز؟ اویناما ...)
با احترام " سونات"