یک روز آموزگار از دانش*آموزانی که در کلاس بودند پرسید آیا می*توانید راهی غیر تکراری برای ابراز [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]، بیان کنید؟ برخی از دانش آموزان گفتند با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند. برخی «دادن گل و هدیه» و «حرف های دلنشین» را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند «با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی» را راه بیان عشق می*دانند.
در آن بین، پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] کوتاهی تعریف کرد: یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست*شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه رسیدند درجا میخکوب شدند.
یک قلاده ببر بزرگ، جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر، تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر، جرأت کوچک ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه، مرد زیست*شناس فریادزنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلا[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد ضجه*های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند.داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید : آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]*اش چه فریاد می*زد؟ بچه*ها حدس زدند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است! راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که «عزیزم، تو بهترین مونسم بودی. از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]ت همیشه عاشقت بود.»
قطره*های بلورین [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]، صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه زیست*شناسان می*دانند ببر فقط به کسی حمله می*کند که حرکتی انجام می*دهد و یا فرار می*کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک، با فدا کردن جانش پیش*مرگ [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]م شد و او را نجات داد. این صادقانه*ترین و بی*ریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.