هفته مقدساز ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزادورود عیسی به اورشلیم در یکشنبه نخل که روز آغازین هفته مقدس می*باشد.

در مسیحیت هفته مقدس آخرین هفته روزه بزرگ می باشد که از یکشنبه نخل آغاز می شود و تا شنبه شب زنده داری عید پاک ادامه می یابد. این هفته شامل روزهای مذهبی و تعطیل یکشنبه نخل، پنج*شنبه فرمان (روز شستن پای بی*نوایان) و جمعه نیک می باشد. این هفته از یکشنبه نخل (در کشورهای مسیحی شرقی به خصوص مذهب ارتودوکس، یکشنبه لازاروس) آغاز می شود و در کل شامل عید پاک نمی* باشد. عید پاک نخستین روز عید پنجاه روزه (عید پنجاهه یا عید گلریزان) می*باشد. بنا بر نوشته*های چهار انجیل معتبر، هفته مقدس هفته آخر زندگی عیسی مسیح در کره خاکی بوده است که توسط مسیحیان به صورت سالانه جشن گرفته می*شود.[۱]


سونات