طنز؛ جامعه به سریال حساسیت دارد!


اعلام آمادگي بيش از 7000 پزشك براي تجمع عليه سريا*ل «در حاشيه»
روزنامه قانون نوشت:

برترین ها
در خبرها آمده بيش از 7 هزار پزشك براي تجمع عليه سريال كمدي «در حاشيه» اعلام آمادگي كردند. يكي از اين منتقدان به خبرنگار ما گفت: «آقاي مديري به كجا مي رويد؟ چرا شخصيت هاي سريال شما پزشكند يا حتي مي خواهند اداي پزشك ها را دربياورند؟ حواستان نيست كه مردم پاي تلويزيون نشسته اند و منتظرند سريال شما را ببينند و به خاطرش رابطه شان با پزشكان زحمتكش را شكرآب كنند؟ وامصيبتا! واخجالتا! وادانشگاه علوم پزشكيا! شما كجاي تاريخ سينما و تلويزيون ديده ايد شخصيت هاي يك سريال شغل داشته باشند؟»

اين اولين اعتراض به يك فيلم يا سريال نيست. قبل تر، كارگردان هاي ديگري هم در اقدامي وقيحانه، شخصيت هايشان داراي شغل يا قوميت بوده اند و با اين فرمان كه پيش مي رود، آخرينش هم نخواهد بود.

در اقدامي مشابه جمعی از اساتید دانشگاه خواهان برخورد قاطع با فيلم «بيست» شده اند. آنها با در دست داشتن پلاكاردهاي «بيست واسه دانشگاه نيست!»، اعلام کردند که چنین نمره اي اصلاً در دایره لغات شان نمي گنجد و نام اين فيلم عبدالرضا كاهاني، به نوعي دخالت در كار اساتيد زحمتكش حساب مي شود.

همچنين جمعی از مربیان لیگ برتر فوتبال در اعتراض به كارتون «فوتباليست ها» گفتند: «متأسفانه پخش برنامه*های خلاف واقع و جعلی ازاین*دست، باعث می*شود انتظارات هواداران بالا برود و دائم به ما فشار بیاورند. وقتی بازیکنی در طول فصل مجموعاً 4 پاس سالم داده، چطور انتظار دارید عین کاکرو شوت ببری بزند؟»
سونات