گردشگری: شهر افسانه ای ابرقو


اختصاصی برترین مجله اینترنتی ایران

اين شهر ريشه در گذشته*هاي خيلي دور دارد، حتما اگر شما از بناهاي تاريخي متعددي كه در گوشه و كنارش وجود دارد بتوانيد چشم بپوشيد، از سرو پير آن نمي*توانيد. بالاخره چند هزار سال زندگي در دل كوير شوخي نيست.

افسانه*هاي زيادي درباره اين*كه شهر ابركوه يا همان ابرقو از كجا آمده و تاريخچه پيدايش آن چيست، وجود دارد و در كتاب*هاي تاريخي هم از آن كم نگفته*اند؛ از فارسنامه ابن*بلخي بگيريد تا كتاب آثار ايران كه آندره*گدار نوشته. خلاصه اين شهر ريشه در گذشته*هاي خيلي دور دارد، حتما اگر شما از بناهاي تاريخي متعددي كه در گوشه و كنارش وجود دارد بتوانيد چشم بپوشيد، از سرو پير آن نمي*توانيد. بالاخره چند هزار سال زندگي در دل كوير شوخي نيست.

ديدني*هاي اين شهر از لحاظ جغرافيايي به هم نزديك است و در يك روز مي*توانيد همه جا را ببينيد. پس نيازي نيست دنبال جايي براي اسكان باشيد اما اگر قصد اقامت داريد در ورودي اين شهر يك متل*3ستاره وجود دارد.

بقعه پير سبزپوش

اگر نام كتاب انسان كامل كه از مجموعه رسائل مشهور به گنجينه* نوشته*هاي ايراني است را شنيده*ايد، بقعه نويسنده آن را مي*توانيد در شهر ابرقو بيابيد. بقعه پیر حمزه سبزپوش يا شیخ عزیزالدین نسفی يكي از بناهاي تاريخي شهر ابرقو است كه گچبری ویژه داخل آن مربوط به قرن ششم هجری است و با گچكاری*های گنبد علویان همدان و مدرسه حیدریه قزوین و مسجد جامع ورامین شباهت دارد.

گنبد هزار ساله

از ديگر بناهاي ديدني** اين شهر، گنبد عالي است كه از قديمي*ترين بناهاي تاريخي ابركوه محسوب مي*شود. گنبد عالي كه در سال 448 هجري ساخته شده، بنايي 8ضلعي است كه توسط فرزند «امير علي الدين شمس الدوله ديلمي» به نام فيروزان ساخته شده است و تمام بازديد كننده*ها از حالت خاص آن تحت تاثير قرار مي*گيرند.

ازعهد قاجار


خانه آقازاده يكي از منازل قديمي شهر ابركوه است كه با توجه به*خصوصيات اقليمي و آب**وهواي خاص مناطق كويري ساخته شده است و در ميدان دروازه قرار دارد. مساحت 820*متر و زيربناي 528 مترمربع نشان مي*دهد خانه بسيار بزرگي است. قسمت شاخص و قابل توجه اين بنا بادگير 2 طبقه آن است. اين بنا با خشت، گل و چوب ساخته شده و قدمتش به عهد قاجار مي*رسد. اين ساختمان محوطه*اي دارد كه در 4 طرف آن اتاق*هايي ساخته شده است. كف حیاط به*صورت سنگ فرش با قلوه سنگ است كه بخش*هایی از آن هنوز باقی مانده. اين خانه مثالي عالي از معماري خاص خانه*هاي باستاني كوير ايران است.

منار جفت عزيز *الدين نسفي

در نزديكي خانه آقازاده، خانه موسوی و خانه حسینی دوست هم هست كه ديدن آن*ها خالي از لطف نيست.

خندق تاریخی شهر كه مربوط به پیش از اسلام است، مسجد جامع، گنبدخانه سیدون، یخچال*های عظیم خشتی و منار جفت عزیزالدین نسفی هم از ديدني*هاي ديگر اين شهر است.
درخت هميشه سبز

در ايران باستان، كاشتن درخت در طبقات مختلف جامعه اهميت بسيار بالايي داشته. در نگاره*ها و آثار باستاني مانند حجاري*هاي دوره هخامنشي در تخت جمشيد، نماد درخت و به*طور خاص، سرو آورده شده است. زرتشتيان معتقدند، سرو به*دليل آن*كه درختي هميشه سبز است، همواره در ايران مهم بوده و سرو 5 هزار ساله ابرقو نيز در اين ميان اهميت ويژه*اي دارد. بته جقه كه یكی از نقوش سنتی ایران است و در بيشتر هنرهای سنتی ایران استفاده می*شود و بالای كلاه پادشاهان ایران نيز دیده می*شود، تغییر یافته سرو سرافكنده است كه در فرهنگ ايراني ايستادگي و تواضع را با هم نشان مي*دهد. اين سرو كه به روايتي 5 و به روايتي 2هزار سال دارد، اصلي*ترين جاذبه گردشگري ابرقوست.

سونات