در سال ۱۳۲۴ در قم به دنیا آمد.
▪ متاهل و صاحب یك پسر و یك دختر است.
▪ به زودی آلبوم موسیقی اش كه با همكاری پسرش تهیه شده وارد بازار می شود.
▪ عاشق صدای شجریان است.
▪ خودش از صدای بسیار خوبی برخوردار است.
▪ عاشق روستا است.
▪ زندگی را سخت نمی گیرد.
▪ تحصیلاتش در رشته كارگردانی و بازیگری از تگزاس است، اما گویا خودش حوصله كارگردانی را در سینما و تلویزیون ندارد