بیماری های ناشی از غذا
عواقب بهداشتی- درمانی ناشی از غذا

وبلاگ تبیان

عواقب بهداشتی- درمانی ناشی از غذا با توجه به نوع عوامل بیماری *زا، مراحل و مدت درمان، سن و عوامل دیگری که مقاومت فردی و حساسیت فرد را مشخص می* سازد، متفاوت است.

اسهال ، تهوع، استفراغ، درد شکم، گرفتگی عضلات، تب و یرقان از علایم حاد بیماری هستند. اغلب افرادی که سیستم ایمنی مناسبی دارند، در مقابله با برخی بیماری*های ناشی از غذا، طی چند روز یا چند هفته بهبود می *یابند، ولی این گونه بیماری*ها در بعضی موارد، به ویژه در میان افراد آسیب *پذیر( سالمندان ، کودکان، نوجوانان، زنان باردار، افراد مبتلا به سوء تغذیه و افراد با سیستم ایمنی ضعیف شده)، به خصوص زمانی که درمان کافی صورت نگیرد، ممکن است به مرگ منجر گردد.

عفونت*های ناشی از غذا

بعضی عفونت*های ناشی از غذا، با عوارض جدی همراه است و ممکن است سیستم های قلبی- عروقی، کلیوی، مفصلی، تنفسی و ایمنی را هم مبتلا سازد. این اثرات درمیان گروه*های آسیب *پذیر، جدی* تر است.

تکرار شیوع بیماری *های ناشی از غذا، منجر به سوء تغذیه می *شود، که عاملی تهدید کننده برای رشد و سیستم ایمنی نوزادان و کودکان است.

کودکی که مقاومت بدنی او ضعیف شده باشد، در مقابل سایر بیماری*ها از جمله بیماری* های تنفسی، آسیب *پذیر*تر می *شود و به *طور ثانویه وارد چرخه *ی معیوب سوء *تغذیه و عفونت می *گردد. بسیاری از نوزادان و کودکان نمی *توانند در این شرایط زنده بمانند.


بیماری*های ناشی از غذا

بیماری*های ناشی از غذا، در سطح اجتماع، خانواده*ها، سیستم مراقبت بهداشتی و اجتماعی و موسسات تجاری، علاوه بر مرگ و ناخوشی، هزینه ی بالایی به بار می *آورد. این هزینه*ها شامل هزینه *ی دارو و درمان، هزینه *ی بررسی همه *گیری بیماری *های ناشی از غذا و نیز اتلاف درآمد به دلیل غیبت از کار، بستن محل کار و هزینه *های قانونی و جرایم می *باشد.

بیماری *های ناشی از غذا، یکی از شایع* ترین و شدید ترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان امروز هستند، که بر زندگی انسان*ها، بار سنگینی تحمیل کرده*اند. این بیماری*ها با ماهیت عفونی یا سمی، معمولاً توسط عواملی که از طریق دریافت غذای آلوده وارد بدن می* شود، به وجود می *آیند.

بسیاری از این بیماری*ها قابل پیشگیری بوده و از این طریق، زندگی بسیاری را می *توان نجات داد؛ به شرط آن که، تولید *کنندگان مواد غذایی، در رابطه با عرضه ی غذای مطمئن، آموزش کافی را کسب نمایند و مصرف کنندگان در رابطه با انتخاب غذای خود بهتر راهنمایی شوند.

شاید مهم ترین عامل افزایش نگرانی مسئولین بهداشت عمومی در برخی کشورها، افزایش بروز بیماری* های ناشی از غذا و نیز شیوع یک سری از بیماری *های مرگ بار یا با عوارض بهداشتی وخیم باشد.

برخی از این موارد در سطح وسیعی رخ داده و جان صدها هزار نفر را گرفته است و برخی دیگر به علت شدت یا تعداد مرگ و میر حاصل از همه *گیر شدن آن*ها، موجب بُهت و تشویق همگانی گردیده است.

ضعف در سیستم تحقیق و غربالگری در زمینه ی بیماری* های ناشی از غذا در کشورهای در حال توسعه، باعث شده که تصاویر هشداردهنده و اخبار مربوط به این نوع موارد شیوع، تا حدودی در پرده *ی ابهام باقی بماند. ولی در زمینه* ی ایمنی غذا، افزایش و سرایت بالقوه *ی بیماری* های ناشی از غذا، در کشورهای جهان زنگ خطر را به صدا درآورده است.


پیشگیری یا کنترل آلودگی

جلوگیری از بیماری* های ناشی از غذا، پیشگیری یا کنترل آلودگی در تمام مراحل زنجیره* ی غذا، از تولید تا مصرف است. با این وجود، اقدامات انجام شده در مراحل اولیه *ی زنجیره* ی غذایی تنها هنگامی موثر خواهد بود، که این اقدامات در مراحل بعدی به ویژه وقتی غذا برای مصرف آماده می *شود نیز به موقع اجرا شوند.

نگرانی مسئولین بهداشت عمومی درباره ی کنترل مواد خوراکی و نیز نگرانی مربوط به صنایع و مصرف* کنندگان، بسیاری از دولت*ها را واداشته است تا به برنامه* های ایمنی غذا نگاهی نو بیندازند و نیز به اطلاع *رسانی، آموزش و بازآموزی دست *اندرکاران مواد غذایی توجه بیشتری مبذول دارند. با این وجود، در بسیاری از کشورها، موضوع ایمنی غذا هنوز توجه کافی را به خود معطوف نداشته است و به ویژه آموزش بهداشت در ایمنی غذا غالباً به دست فراموشی سپرده شده یا این که در برنامه* های بهداشت عمومی از اولویت پایینی برخوردار بوده است.

پیشگیری از بیماری* های ناشی از غذا، فعالیت* های چند بخشی دولت، صنایع غذایی و مصرف کنندگان را می *طلبد و راه کارهای پیشگیری، تصویب قوانین روز آمد، اقدامات آموزشی و نیز پایش بیماری *های ناشی از غذا و آلاینده*ها را در برمی *گیرد. دولت باید تضمین کند که به منظور غلبه بر مشکلات ملی، قوانین روز آمد، وضع شده و به نحو مطلوب به مورد اجرا گذاشته شوند.

البته آحاد جامعه، چه آنهایی که غذا را آماده می* کنند یا تنها مصرف کننده* ی آن هستند، بخشی از زنجیره *ی غذایی به شمار می *روند. از این رو همه *ی آن*ها در تامین ایمنی غذا، با دولت و صنایع غذایی مسئولیت مشترک دارند.

دکتر سلطانعلی محبوب(مدیر برنامه امنیت غذا و تغذیه آذر بایجان شرقی)


*مطالب مرتبط در این سایت:

تقلب در فرآورده های گوشتی و غلات

احتمال آلودگی شیر با سم افلاتوکسین

روش صحیح نگهداری نان

پیشگیری از مسمومیت غذایی در تابستان

از تاریخ مصرف مواد غذایی اطلاع دارید؟


چه نكاتی را در خرید و نگهداری سبزیجات رعایت كنیم؟

چگونگی نگهداری و مصرف غذا در تابستان

نگهداری مواد غذایی در یخچال

نكات ایمنی مصرف غذا در سفرهای نوروزی


آیا نوع غذا در ابتلا به عفونت مجاری ادرار موثر است ؟

با تغذیه صحیح از ابتلا به بیماری عفونی جلوگیری كنید
سونات