سلام این کد اسلایدر قالب من بر اساس مطالبی است که بیشترین بازدید را دارد . میخواستم اگه امکانش هست آن را بر اساس جدید ترین مطالب قرار دهید چون هرراهی رفتم نشد . ممنون از لطف شما
اینم کد اسلایدر
</div>
</RB:Blog_Last_Posts_Block>
<!-- .breaking-news -->


<div id="main-content" class="container sidebar-left">
<div class="content">

<RB:Hit_Posts_Block>
<div id="flexslider" class="flexslider">
<ul class="slides">
<RB:Hit_Posts_Loop>
<li> <a href="[Hit_Posts_Link]"> <img width="660" height="330" src="[Hit_Posts_Img]" class="attachment-slider" alt="[Hit_Posts_Title]" title="[Hit_Posts_Title]" /> </a>
<div class="slider-caption">
<h2><a href="[Hit_Posts_Link]">[Hit_Posts_Title] - view : [Hit_Posts_Count]</a></h2>
</div>
</li>
</RB:Hit_Posts_Loop>
</ul>
</div>
</RB:Hit_Posts_Block>

<script>
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('#flexslider').flexslider({
animation: "fade", slideshowSpeed: 7000,
animationSpeed: 1810,
randomize: false,
pauseOnHover: true,
prevText: "",
nextText: "",
after: function(slider) {
jQuery('#flexslider .slider-caption').animate({bottom:12,}, 400)
},
before: function(slider) {
jQuery('#flexslider .slider-caption').animate({ bottom,}, 400)
},
start: function(slider) {
var slide_control_width = 100/10;
jQuery('#flexslider .flex-control-nav li').css('width', slide_control_width+'%');
jQuery('#flexslider .slider-caption').animate({ bottom:12,}, 400)
}
});
});
</script>