تعریف شرکت بامسئولیت محدود

این نوع شرکت بین حداقل دو و یا چند نفرشکل میگیرد . هرکدم از شرکا بدون آنکه شرمایه شرکت به سهم منقسم گردد ماده 94 قانون تجارت :تنها تامقدار سرمایه ای که در شرکت دارند نسبت به تعهرات شرکت مسئولیت دارند بلافاصله پس از نام شرکت میبایست عبارت مسدولیت محدود داخل پرانتز قید شود . نکته ای که برای نام شرکت در شرکت مسئولیت محدود وجود دادر این است که در نام شرکت نباید نام هیچیک از شرکا عنوان و قید شود در ا«صورت شرکت بصورت تضامنی در خواهد آمد ( م 95 ق ت )

در تعیین نام شرکته میبایست از نامهایی با حداقل 3 سیلاب اسم خاص استفاده نمود . در انتخاب اسامی شرکت نباید از کلمات لاتین استفاده نمود . هر نامی که انتخاب میشود میبایست آن نام در کتاب لغتنامه دهخدا دارای معنی باشد . منبع مورد رجوع اداره ثبت کتاب لغتنامه دهخدا یا معین میباشد . همچنین اسامی مشابه در زبان لاتین (مثلا پک : به معنی وزغ با غورباقه در فارسی و در انگلیسی به معنی بسته و بسته بندی )که در فارسی معنی دیگری دارند معمولا با اخطار عدم ثبت مواجه میشوند . یا از ثبت کننده درخواست میشود از فرهنگستان ادب پارسی نسبت به آوردن نامه تاییدیه اقدام شود . که این موردمعمولا اولا فؤایند ثبت شرکت را حداقل 1 ماه به تعویق می اندازد و ثانیا حتی پس از تایید کارشناس فرهنگستان باز هم ممکن است ایراد گرفته شود . در نهایت باید گفت نظر کارشناس در تعیین نام از اهمیت بسزایی برخوردار است . بطور خلاصه قانون تعیین نام شرکت بدین شکل است : 1- با فرهنگ اسلامی و ایرانی منطبق باشد 2- دارای معنی و مفهوم باشد 3-سابقه ثبت نداشته باشد . 4-نام خارجی یا مشابه نباشد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود عبارتند از
 1. شرکتنامه 2 سری
 2. اساسنامه2 سری
 3. اظهارنامه2 سری
 4. صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین 2 سری
 5. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء ومدیران برابراصل شود .
 6. اخذ وارائه مجوز درصورت نیاز
 7. نامه عدم سوء پیشینه کلیه شرکا

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. ابتدا به سایت irsherkat.ssaa.ir/مراجعه میشود سپس نسبت به انتخاب فر آیند ثبت تاسیس اقدام میگردد .
 2. در بخش اول اطلاعات متقاضی و کسی که این اختیار را از طرف هیات مدیره دارد تا نسبت به دریافت اوراق ثبت اقدام نماید مشخصاتش در سایت وارد میشود . اگر آن شخص وکیل باشد میبایست شماره وکاتنامه وی در این بخش وارد گردد .
 3. در قسمت بعد 5 نام از متقاضی اخذ میگردد . اسامی همانطور که گفتیم باید حداقل 3 سیلابی بوده و از اسامی خاص باشد . شرکت سیلاب محسوب نمیشود یا شرکت تجاری یا شرکت بازرگانی یا شرکت مهندسی نیز سیلاب محسوب نمیشود . ضمنا هر نام پس از تایید به مدت 90 روز رززو شده و به نام اعضا آن شرکت میباشد . اداره ثبت این نام را به شرکتهای در شرف تاسیس دیگر اختصاص نخواهد داد .
 4. در این قسمت موضوع فعالیت شرکت تعیین میگردد . موضوع فعالیت شرکتها عموما به دونوع اصلی تقسیم میگردد. موضوعات فاقد مجوز و موضوعات مجوزی . موضوعات مجوزی شامل برخی موارد زیر است .برخی موضوعات مجوزی عبارتند از : حمل و نقل ، خرید و فروش و ترانزیت نفت و گاز ، گردشگری ، فرهنگی ، خیریه ، آموزش ، مالی و اعتباری ، لیزینگ ، ساخت فیلم ، سریال ، انجام امور حقوقی ، و ..... موضوعات فنی مهندسی ، بازرگانی ، واردات ، صادرات ، تولید از جماه موضوعاتیست که نیازی به مجوز ندارد .
 5. در بخش بعد اطلاعات مرکز اصلی شرکت ثبت میگردد . مرکز اصلی شرکت جاییست که اکثر فعالیتهای شرکت در آنجا صورت میگیرد . آدرس دقیق به همراه کد پستی در این قسمت قید میشود .
 6. اشحاص : در این بخش شرکا و سهامداران تعریف میشوند .
 7. سرمایه شرکت در این بخش مشخص میشود . سرمایه ثبت شرکت حداقل یک میلیون ریال می باشد . اما چیزی که قانون مشخص نموده اینست که سرمایه میبایست نزدیک به واقعیت باشد . سرمایه حتی الامکان باید متناسب با موضوع فعالیت باشد . ضمنا سرمایه در شرکتهای مسئولیت محدود تنها اظهاریست . و نیازی به مسدود کردن آن در حساب نمیباشد .
 8. در این بخش سمت اشخاص قید میگردد .
 9. ارتباط بین اشخاص در این بخش قید میگردد .
 10. در صورت تاسیس شعبه و تعیین مدیر شعبه در بخش بعدی قید میگردد . شعبه جاییست که زیر مجموعه رسمی شرکت اصلی بوده و حدود اختیارات آن در اساسنامه قابل تعریف میباشد .
 11. در بخش بعد روزنامه تعریف میشود . تعریف روزنامه در شرکتهای سهامی خاص اجباری بوده و در شرکتهای مسئولیت محدود اختیاریست .
 12. اظهارنامه ثبتی مسئولیت محدود ، شرکتنامه شرکت مسئولیت محدود ، اساسنامه شرکت مسئولیت محدود ، و شرکتنامه شرکت مسئولیت محدود . همگی به ترتیتب تعریف میگردند .
 13. سپس تایید نهایی شده و منتظر تایید نام شرکت میگردند .
 14. معمولا پس از تایید نهایی 72 ساعت بعد تایید نام انجام میگردد .
 15. در صورت عدم تایید نام توسط کارشناس یا رد نام میبایست نسبت به پیشنهاد 5 نام دیگر اقدام میگردد .
 16. پس از تایید نام نسبت به پرینت اوراق اعم از شرکتنامه ، اطهارنامه ، اساسنامه ، و صورتجلسه هیات مدیره اقدام میگردد .
 17. پس از چاپ همگی اوراق توسط همه اعضا امضا شده و به همراه کپی مدرک شناسایی و اصل گواهی عدم سو پیشینه اعضا پست میگردد .
 18. بر روی پاکت پستی رسید پذیرش روی پاکت نصب میگردد و سپس پست انجا میگیرد . 20 تا 30 روز بعد نسبت به تایید یا رد پذیرش توسط اداره ثبت شرکت اقدام میگردد. .
 19. در صورت پذیرش و تایید نسبت به تحویل کار از اداره ثبت و تایید دفاتر توسط نماینده قانونی تعریف شده در سایت اقدام میگردد .

  لینک منبع: فرآیند ثبت شرکت مسئولیت محدود - سامان ثبت

  ثبت شرکت سامان - samansabt.com