برخی از جاذبه های آبادان :محله*های آبادان


ویکی پدیا
ب
بریم (آبادان)
بوارده
بهمن*شیر (محله)

ه
هلال بریم
ساختمان آتش نشانی پالایشگاه آبادان مربوط به اواخر دوره قاجار -اوایل دوره پهلوی است و در آبادان، سیکلین، روبروی راهنمایی و رانندگی واقع شده و این اثر در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۳۵۶ به*عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱
رده:آثار دوره قاجاریان در آبادان
جزء میراث فرهنگی ایران
د

دبستان آزادی (رهنما)
س
ساختمان آتش نشانی پالایشگاه*آبادان

م
مجموعه بناهایی محدوده پالایشگاه
مسجد جامع بلوچهای آبادان

آثار دوره پهلوی در آبادان

ب

برج آب ۲
بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان
بیمارستان امام خمینی (ره)

خ

خانه*های شرکت نفت (شماره ۱۰۸)
خانه*های شرکت نفت (شماره ۱۴۴۳)
خانه*های شرکت نفت (شماره ۱۷۱۶)
خانه*های شرکت نفت (شماره ۱۷۲۸)
خانه*های شرکت نفت (شماره ۳۳۱۹)
خانه*های شرکت نفت (شماره ۳۳۲۲)

د

دانشکده نفت
دبستان آزادی (رهنما)
دبستان فرهنگ

س

ساختمان آتش نشانی پالایشگاه*آبادان

ک

کلیسای ارامنه* آبادان

م

مجموعه بناهایی محدوده پالایشگاه
مسجد جامع بلوچهای آبادان
منازل شرکت نفت (شماره ۳۲۶)
دانشکده نفت مربوط به دوره پهلوی است و در آبادان، ابتدای بوارده شمالی، پشت ساختمان موزده واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۰۴۴ به*عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.[۱]
سونات