امر به معروف برای چشمان فتنه* انگیز زنان

ایران وب
مر به معروف و نهی از منکر برای چشمان فتنه* انگیز زنان!
نازوب، شورای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر رژیم آل*سعود رسما اعلام کرد که همه زنان و به ویژه زنانی را که چشمان “فتنه*انگیز” دارند، به پوشاندن چشمان خود مجبور خواهد کرد.”شیخ مطلق النابت” سخنگوی رسانه ای این شورا در شهر حائل به خبرنگاران گفت: اعضای شورا برای وادار کردن زنان و به ویژه آنان که چشمان “فتنه*انگیز” دارند به پوشاندن چشمان خود، دخالت خواهند کرد.به نوشته القدس العربی، النابت تصریح کرد که این شورا “دارندگان چنین چشم هایی را به پوشاندن آنها وادار می کند و شورا چنین حقی را برای خود قائل است”.


وی درباره این که معیار فتنه*انگیز بودن چشم*ها چگونه تعیین می شود و مردان عضو شورا چگونه و با چه دقتی این موضوع را مشخص می کنند، توضیحی نداد.این اظهارات در حالی مطرح می شود که شبکه های متعدد وابسته به رژیم تروریستی آل سعود، در برنامه های مختلف خود از جمله اخبار و برنامه های سیاسی، از گویندگان و مجریان زن با آرایش غلیظ و لباس ها و ظاهر زننده استفاده می کند.
سونات