وضعیت فروش و اجاره مسکن در تهران

مرکز آمار ایران وضعیت قیمت فروش و یا اجاره هر متر مربع زمین در تهران را در تابستان امسال اعلام کرد که بر اساس آن، میزان اجاره نسبت به فصل بهار 35 درصد رشد داشته است.
مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در شهر تهران را در تابستان سال جاری اعلام کرد. بر این اساس، متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 42060 هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل 4.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 0.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 84255 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14277 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل 10000 هزار ریال در منطقه 19 و حداکثر 219770 هزار ریال در منطقه 1 بوده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی در مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه 1 با 8.8 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 21 با 1.3 درصد دارای کمترین سهم میباشند.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 37821 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 3.5 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.8 درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 80.8 درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 77954 هزار ریال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 18882 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.
تغییرات قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 6868 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 223017 هزار ریال در منطقه 2 بوده است. همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 11.6 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 8 درصد دارای کمترین سهم هستند.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه
متوسط مبلغ اجاره آپارتمان مبله در تهران ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 183439 ریال بوده که نسبت به فصل قبل 8.0 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.3 درصد افزایش داشته است.
همچنین تعداد معاملات اجاره آپارتمان مبله در تهران زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 35.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.1 درصد افزایش داشته است.
در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده، 302743 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 95874 ریال در منطقه 19 بوده است.
تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22083 ریال در منطقه 20 و حداکثر 899870 ریال در منطقه 1 بوده است. همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 13.8 درصد دارای بیشترین سهم و منطقه 22 با 1.2 درصد دارای کمترین سهم هستند.