شما می*توانید با استفاده از مهره*های رنگی برای خود یک گیره*ی مو درست کنید. برای ساخت این گل*سر، ما از مهره*های نارنجی*رنگ، مروارید سفید و سیم مسی استفاده کرده*ایم.

مرحله*ی 1:

وسایل لازم برای ساخت گیره*ی مو
• مهره*های نارنجی*رنگ سه میلی*متری
• مهره*ی مروارید سفید شش میلی*متری
• سیم مسی پنج میلی*متری
• سیم مسی سه میلی*متری
• گیره*ی مو
• سیم*چین
• انبردست

مرحله*ی 2:

در ابتدا چهل سانتی*متر از سیم مسی پنج میلی*متری را جدا کنید، 12 عدد مهره را داخل سیم کنید، با آن یک حلقه درست کرده و سیم را بپیچانید تا حلقه را محکم کنید. سپس 12 عدد مهره*ی دیگر به سیم اضافه کنید، دوباره یک حلقه درست کرده و سیم را تاب دهید. همین کار را برای ساخت سه گلبرگ دیگر تکرار کنید.

مرحله*ی 3:

در مرحله بعد، 20 مهره به سیم اضافه کنید، سپس یک حلقه درست کنید که گلبرگ کوچک را احاطه کند. این کار را برای ساخت چهار گلبرگ دیگر تکرار کنید. در انتها اضافی سیم را بریده و باقی آن را پشت کار پنهان کنید تا مبادا در سر شما برود.برای مشاهده ادامه مطلب بر روی لینک زیر کلیک کنید.
redirect.php?a=wiki.5040.ir/%D8%B1%D9%88%D8%...%AF%D9%84.html