نحوه گرفتن ویزای دبیبرای رفتن به کشور امارات باید ویزا تهیه شود و برای تهیه ویزا ، پاسپورت مسافر باید 6 ماه اعتبار از تاریخ پرواز داشته باشد.
ویزا به دو نوع عادی و فوری تهیه می شود.
مدارک ویزای دبی : اسکن از صفحه اول پاسپورت( رنگی ) + 1 قطعه عکس رنگی جدید ( پشت سفید)
ویزای عادی به مدت 3 تا 5 روز کاری آماده می شود و دوماه بعد از صدور ویزا اعتبار دارد.
ویزای فوری 24 تا 48 ساعت زمان لازم دارد و دو هفته بعد از صدور ویزا اعتبار دارد.
اعتبار ویزا به دو شکل است : ویزای 14 روزه در صورتی که ویزا 14 روزه اقدام شده باشد و ویزای یک ماهه در صورتی که یک ماهه اقدام کرده باشند.
نکته :
1- ویزای فوری به خانم های زیر 30 سال تعلق نمیگیرد.
2- دختر تنهای زیر 22 سال نمی تواند تنها به دبی سفر کند و به او ویزا تعلق نمیگیرد.( چه مجرد و چه متاهل فرقی ندارد)

در صورتی که با پدرش سفر کند مشکلی ندارد اما اگر میخواست با مادر به سفر برود باید ازآن صفحه شناسنامه دختر که مشخص میکند این شخص دختر آن خانم است مدرکی ارائه نماید

لینک منبع:
ویزای دبی - گشت نوید

گشت نوید - gashtenavid.com