دلم گرفته است

موضوع: دلم گرفته است

برچسب ها: هیچ یک
 1. zahra گفت:

  دلم گرفته است

  [COLOR=#765F4D][FONT=Tahoma][B]دلم گرفته است[/B][/FONT][/COLOR]
  [CENTER][RIGHT][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][COLOR=#8C7D64][/COLOR][/FONT][/COLOR][/RIGHT][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#8C7D64][COLOR=#800080][FONT=Tahoma][IMG]********img4up.com/up2/3357523533744.jpg[/IMG]
  [/FONT][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]دلم گرفته است

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]به ایوان می روم و انگشتانم را

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]بر پوست کشیده شب می کشم

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]چراغهای رابطه تاریکند[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=#800080] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]چراغهای رابطه تاریکند

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]کسی مرا به آفتاب

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]معرفی نخواهد کرد

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]پرواز را به خاطر بسپار

  [/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]پرنده مردنی است[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/CENTER]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!

 2. saman گفت:
  [QUOTE=zahra;6353][COLOR=#765F4D][FONT=Tahoma][B]دلم گرفته است[/B][/FONT][/COLOR]
  [CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#8C7D64][COLOR=#800080][FONT=Tahoma][IMG]********img4up.com/up2/3357523533744.jpg[/IMG]
  [/FONT][/COLOR][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]دلم گرفته است

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]به ایوان می روم و انگشتانم را

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]بر پوست کشیده شب می کشم

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]چراغهای رابطه تاریکند[/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]چراغهای رابطه تاریکند

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]کسی مرا به آفتاب

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]معرفی نخواهد کرد

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]پرواز را به خاطر بسپار

  [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][CENTER][COLOR=#665B48][FONT=Tahoma][COLOR=#800080][FONT=Tahoma]پرنده مردنی است[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
  [/CENTER]
  [/QUOTE]
  [CENTER][COLOR=#006400][B][SIZE=3]
  چقدر کم توقع شده ام

  نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را..

  همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست

  مرا به آرامش می رساند….

  حتی اصطحکاک سایه هایمان…[/SIZE][/B][/COLOR]
  [/CENTER]
  تلــــــــــــخ تـــــرين قسمت زندگی اونجاست که آدم به خودش میگه :

  چی فکر میکردیم وچـــــي شــــــــد...!!

 3. zahra گفت:
  [COLOR=white][FONT=Tahoma][B][SIZE=4][URL="********spade.blogfa.com/post-233.aspx"][COLOR=#ff0000]زندگی...[/COLOR][/URL][/SIZE][/B][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#F8F8F8][FONT=Tahoma][I][SIZE=4][COLOR=#ff0000][COLOR=#CCCCCC]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/I][COLOR=#CCCCCC][I][SIZE=4][COLOR=#ff0000]نگران نباش!

  حال من خوب است

  بزرگ شده ام

  دیگر آنقدر کوچک نیستم که در دلتنگی هایم گُم شوم

  آموخته ام که این فاصله ی کوتاه بین لبخند و اشک نامش زندگی ست[/COLOR][/SIZE][/I][/COLOR]
  [/FONT][/COLOR]

  عازم یک سفــــــــــــــرم
  سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

  سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

  مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

  و
  امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت…!!