سه شنبه 25/1/1394
تاريخ :

شوخی همسرم با دختران فامیل!


بخش خانواده ایرانی تبیان
اگر دوست شما که به تازگی ازدواج کرده است ، نزد تان بیاید و این موضوع را مطرح کند ، چه پاسخی به او خواهید داد؟

شوخی با نامحرم


همسرم فرد معتقدی است و ما باهم در دانشگاه آشنا شدیم ، همان ابتدا فهمیدم که از نظر اعتقادی با خانواده اش خیلی متفاوت است و برای همین خودش همسر انتخاب کرده زیرا معیارهای او با آنها فرق می کند. خانواده ی راحتی دارد و خیلی پایبند به مسائل اخلاقی نیستند. وقتی برای خواستگاری آمدند و در مراسم هایی که داشتیم به خاطر احترام به من و خانواده هام کمی رعایت کردند اما وقتی من رسما عروس آن خانواده شدم ، وضع فرق کرد. در رفت و آمد هایمان فهمیدم تحمل محیطشان برایم خیلی سخت است.

همسرم مثل هر پسر دیگری به خانواده اش علاقه مند است و می خواهد با آنها در ارتباط باشیم، اما من واقعا اذیت می شوم. گاهی دچار حسادت های زنانه می شوم وقتی در آن جمع قرار می گیرم. امسال عید با خانواده ی همسرم به سفر رفتیم و من واقعا بدترین عیدم را داشتم. جمعی که محرم و نامحرم در آن رعایت نمی شود ، برخی اعتقادات مسخره می شود و من احساس می کردم تنها ی تنها هستم. البته همسرم مانند آنها رفتار نمی کند اما حدود و خطوط قرمزش در جمع خانواده با جاهای دیگر خیلی فرق دارد. او تمام دخترهای فامیل را با نام کوچک صدا می زند هرچند با آنها دست نمی دهد اما شوخی های شان مرا آزار می دهد.


همین حرف ها باعث بحث و مشاجره بین ما شده است. نمی دانم چه رفتاری باید داشته باشم. لطفا کمکم کنید.
سونات