مجموعه : روانشناسی و زندگی بهتر
اهمیت روان شناختی خانواده


ایران ناز
مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان ، تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آکنده از مهر و محبت ، فداکاری و گذشت ، صمیمیت و گرمی* و در عین حال گاهی توام با حسادت و رشک ، دشمنی و کینه توزی ، نفرت و خشم است.کودکان در جریان اجتماعی شدن اینگونه عواطف را در کنار والدین و خواهران و برادران خود تجربه می*کنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته*اند که هر نوع مشکل یا مسئله یک عضو خانواده بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می*گذارد. از طرف دیگر خانواده به دلیل همین نفوذ و تاثیر بر افراد ، گاهی به عنوان روشی برای درمان اختلالات بکار می*رود. روان شناسان بالینی و مشاوره گاهی ترجیح می*دهند در درمان یک فرد ، همه اعضای خانواده را از نزدیک ملاقات کنند.

مطالعات مربوط به خانواده


مطالعات مربوط به خانواده حوزه*های مختلفی را در بر می*گیرد. از جمله این حوزه*ها می*توان ازدواج ، تشکیل خانواده ، تعامل*های زناشویی ، روابط والدین و فرزندان (کودکان) ، اختلافات خانوادگی ، طلاق و جدایی و … را می*توان نام برد. هر یک از این حوزه*ها ابعاد وسیعی را شامل می*شود.
سونات