با سلا حدود 15 سالی هست که روی پوست بیضه هایم دانه های چرکین به بزرگی نخود یا بزرگتر زده که گاها می ترکند و ماییه سفید رنگ زیادی از ان خارج می شود لطفا من را راهنماییی کنید چه باید بکنم ؟