یادگار سلجوقیان هنوز نفس می*کشد
نقاره*خان؛ برجي هزارساله بر بلنداي شهر ري


مجله اینترنتی برترین ها
ری در دوره*ای پایتخت سلجوقیان بوده و آثار این دوره در این شهر بسیار است. کوه «نقاره خان» که «گنبد اینانج» و «برج نقاره*خان» در آن شکل گرفته، 81 سال پیش در 25 فروردین ماه ثبت ملی شد.
خبرگزاری ایسنا: باید کلی پله*ی شکسته را با احتیاط بالا بروید تا به برج دوره سلجوقی یعنی «نقاره خان» برسید.

ری در دوره*ای پایتخت سلجوقیان بوده و آثار این دوره در این شهر بسیار است. کوه «نقاره خان» که «گنبد اینانج» و «برج نقاره*خان» در آن شکل گرفته، 81 سال پیش در 25 فروردین ماه ثبت ملی شد.

برج مقبره*ای هشت ضلعی بر فراز کوهی منفرد در جنوب کوه مرتفع*تر بی*بی شهربانو و مشرف به «گنبد اینانج» یا همان گورستان سلطنتی قرار دارد. پلان، فرم و مصالح تاریخی به آثاری از دوره سلجوقی مشابهت داشته و بنابراین بهترین تاریخ*گذاری برای آن همان دوران است. برج «نقاره خان» بی*تردید مقبره یکی از بزرگان و مشاهیر آن دوره است.

یادگار سلجوقیان هنوز نفس می*کشد + عکس

این مقبره در سال*های گذشته مورد مرمت قرار گرفته، ضمن اینکه به دلیل مشخص نبودن نوع پوشش گنبدی آن در حال حاضر سقف ندارد. درباره شهرت این بنای تاریخی به نقاره خان چیزی یافت نشده است.

یکی از محلی*های قدیمی منطقه هفت دستگاه می*گوید: در دوره سلجوقی و ایلخانی آرامگاه*سازی در ایران باب می*شود. یک*سری معتقدند این برج*ها را می*ساختند تا مردم از این طریق راه را پیدا کنند و یا وصیت می*کردند تا بعد از مرگشان داخل این برج*ها یا آرامگاهی که برای راهنمایی مردم ساخته*اند دفن شوند.

برج «نقاره خان» مدور است. بنا از لاشه سنگ* و آجرهای 10 سانتی دوره سلجوقی ساخته شده است. هر چه از اشکال مثلثی شکل پره*دار در بیرون یک بنا استفاده می*کردند آن بنا با گذشت زمان در دوره*های تاریخی متفاوت کمتر تخریب می*شود.


همان شخص محلی که دوست ندارد اسمش را بگوید، بیان می*کند: در برج نقاره خان فرد زرتشتی به نام بوذرجمهر به شکل اسلامی دفن شده، چون خودش چنین وصیت کرده و یک*سری هم از این برج به نام یزید نام برده*اند؛ اما شاید رزتشتیان مراسم* آئینی و تدفین را هم در این مکان به جا می*آورند و به همین دلیل است که به آن نقاره خان می*گویند.

در حال حاضر سرداب برج نقاره خان کاملا شکسته و تخریب شده و مشخص است که حفاران غیرقانونی به آن شبیخون زده*اند.


بعد از گذشت سال*ها، نقاره خان همچنان استوار است و در پشت برج، زنان منطقه در حال کندن سبزی*های کوهی و مردان هم در حال کشاورزی به روی زمین*هایشان در پایین کوه هستند.
سونات