بیماری قانقاریا چیست؟

ایران ناز
قانقاریا یا سیاه* مُردِگی عفونتی است که اغلب در قسمتی از ماهیچه یا استخوان نمایان می شود و آن قسمت را سیاه و به مرور از بین می برد. این بیماری به علت عفونت با باکتری کلستریدیوم پرفرجنس به وجود می آید.این بیماری یکی از انواع بافت*مردگی در بدن است و عفونت زخم*ها یا آسیب خوردن به بافت*ها باعث آن می*شود.قانقاریا را بافت* مرده* معنی کرده اند*. هنگامی که زخم* عفونت* پیدا می كند یا بافت* به علت وارد آمدن* آسیب* دچار تخریب* می شود قانقاریا * ایجاد می*شود*.هر نقطه*ای* از بدن* ممکن است درگیر قانقاریا گردد ، اما انگشتان* پا، پا، و ساق* پا، انگشتان* دست*، دست*، و ساعد دست* از شایع*ترین* محل ها می باشند. احشای* شكمی* خطرناك*ترین* مکان برای بروز قانقاریا است*.

می توان گفت قانقاریا یکی از انواع بافت*مردگی در بدن است و ایجاد عفونت در زخم*ها یا آسیب خوردن به بافت*ها باعث آن می*شود.انواع قانقاريا
دو نوع قانقاریا وجود دارد: نوع* خشك* كه* عاری از عفونت* باكتریایی* می باشد، و نوع* مرطوب* كه* زخم* به علت وجود باكتری*ها دچار عفونت* شده است. در مورد نوع خاصی از قانقاریای مرطوب واژه* قانقاریای* گازدار به* كار می*رود.در اثر توقف ناگهاني جريان خون در يک قسمت از بدن قانقارياي مرطوب ايجاد مي*شود.توقف جریان خون ممکن است به علت سوختگي با حرارت، يخ زدگي شديد، تصادف فيزيکي و از بين رفتن بافت*ها، وجود لخته در داخل رگ يا گاهي اوقات در اثر زخم بستر ایجاد شود.ایجاد چنین وضعيتی ممکن است به پيدايش عفونت به وسيله تجمع باکتري*ها منجر شود که براي پيشگيري از این وضعیت، بايد زخم را هميشه تميز نگه داشت. به طور تدريجي و به علت کاهش یافتن جريان خون در رگها به وجود می آید.از علل پیدایش قانقاریای خشک می توان به بيماري ديابت و بيماري تصلب شرايين یا سخت* شدن شريان*ها اشاره کرد. جمع شدن تدريجي بافت*ها، کاهش دمای بافت درگیر، رنگ پريدگي و از بين رفتن نبض در اندام مبتلا قانقارياي خشک را شامل می شود.علایم شایع بیماری
1-متورم* شدن بافت درگیر
2- احساس درد یا بی*حس* شدن* قسمت مبتلا
3- ایجاد تب* خفیف* معمولا تا 38 درجه* سانتیگراد
4- از زخم*های* موجود در بافت*های* مرده* ترشحات* بدبو تراوش می کند.
5- پوست* سیاه می شود و عضلات* درگیر و استخوان* زیر آن* از بین می رود.
6- پوست به حالتی در می آید که انگار* روی* حباب*های* هوا در زیر پوست* فشار آورده* می*شود.علل بیماری
همانطور که گفته شد قانقاریا به علت توقف یا کاهش شدید جریان خون در یک قسمت از بدن رخ* می*دهد.
حال جریان* خون در موارد زیر متوقف* می شود و قانقاریا ایجاد شود:
1-ابتلا به عفونت* با باكتری* كلستریدیوم* پرفرجنس*
2- آسیب* رسیدن به بافتها* در اثر حوادث*، جراحی*، یا زخم*های* سوراخ*كننده* عمقی*
3-له*شدن قسمتی از بدن* كه* باعث* قطع* جریان* خون* شود.
4- بسته شدن راه شریان به علت تشكیل* لخته* خون* در یك* سرخرگ*
5- سفت* و انعطاف*ناپذیر شدن* سرخرگ*ها یا تصلب شریانها
6-سرمازدگی* به مدت طولانیعوامل افزایش دهنده خطر
1-دیابت* شیرین*
2- سن* بالا
3- جریان* خون* كم* در یك* بافت* خاص*
4- ایجاد اختلال* در خونرسانی* مانند سیگار كشیدن* و سوء مصرف* الكل*.پیشگیری
افرادی که مبتلا به* دیابت* هستند باید دستورات* درمانی* را به* دقت* رعایت* كنند. پای* خود را به طور مرتب از نظر علایم* ناشی* از بافت* بیمار كنترل* كنند. بهتراست ناخن*ها را همیشه* كوتاه* نگاه* داشت.كفش*های* راحت* و اندازه* پایشان بپوشند تا بافت پا آسیب نبیند. در صورت* مشاهده علایم* عفونت* که شامل گرمی*، تورم*، قرمزی*، درد یا حساس* بودن* به* لمس* می باشد در یك* ناحیه اسیب دیده از پوست*، باید به* پزشك* مراجعه* كرد. باید مراقب بود تا آسیبی* به* بدن وارد نشود.دانستنیهای بیماری قانقاریاعواقب مورد انتظار
اگر بیماری پیشرفت نکرده باشد با استفاده از* آنتی*بیوتیك و جراحی* برای* برداشتن* بافت*های* مرده* میتوان معالجعه کرد اما اگر قانقاریا درمان نشود می*تواند منجر به* عفونت* مرگبار گردد.عوارض احتمالی
1-شوك*
2- مسمومیت* خون*
3- قطع* عضو
4- اختلال در انعقاد خون به علت انعقاد داخل* عروقی* منتشر.
درمان
1-بیمار برای* درمان* باید* در بیمارستان* بستری *.
2- تلاش* برای* ایجاد و یا افزایش جریان* خون* به* ناحیه* مبتلا.
3- برداشتن* بافت* مرده* از طریق جراحی، كه* گاهی* ممکن است به قطع* عضو نیز منجر گردد.داروها
1- داروهای* ضد درد
2-داروهای* ضد انعقاد برای* جلوگیری* از تشكیل* لخته* خون*
3- استفاده از آنتی*بیوتیك* داخل* وریدی برای* مبارزه* با عفونت* در مراحل* اولیه*.فعالیت
باید تا وقتی كه* پیشرفت* قانقاریا متوقف* و بهبود آن* آغاز نشده* باشد باید در رختخواب* استراحت* كرد. و پس* از آن می*توان* تدریجاً فعالیت*ها را دوباره آغاز کرد. در صورتی* كه* قطع* عضو ضروری باشد باید از فیزیوتراپی* استفاده کرد.رژیم غذایی
هنگام* بافت* آسیب*دیده* در حال بهبود و ترمیم است، باید رژیم* پرپروتئین* و پركالری* داشت. باید مكمل* ویتامینی* و معدنی*، از جمله* روی*، دریافت* شود. مایعات* به* مقدار كافی* نوشیده شود بطور مثال (حداقل 8-6 لیوان* در روز )
سونات