روشی برای تولید الماس از شراب!!!

ایران ناز

تکیلا یکی از صادرات مشهور مکزیک است دانشمندان مکزیکی می*گویند شیوه ای برای تولید الماس مصنوعی از تکیلا، که مشروب محبوب این کشور است، پیدا کرده*اند.

این اکتشاف خارق العاده توسط فیزیکدانان "دانشگاه مستقل ملی" مکزیک انجام شده است و می*تواند کاربردهای متعدد صنعتی داشته باشد.

با این حال کریستال*های الماس که به این ترتیب به دست آمده باشد ریزتر از آن است که بتوان از آن برای ساخت جواهرآلات استفاده کرد.

مکزیک سالانه صدها میلیون لیتر تکیلا تولید می*کند و فروش سالانه آن فقط به آمریکا حدود 500 میلیون دلار است.

میگل آپاتیکا سرپرست تیم دانشمندان نحوه انجام آن را برای بی بی سی توضیح داد:

"پیش از هر چیز مایع تکیلا را با استفاده از حرارت زیاد بخار می*کنیم. ملکول*های گاز سپس به ذرات کوچک تجزیه می*شوند. بعد دما را باز هم بالاتر می*بریم – یعنی به حدود 800 درجه سانتیگراد می*رسانیم."

او افزود: "نتیجه نهایی این است که اتم*های کربنی به دست می*آوریم که بعد نشست کرده و یک ورقه نازک الماس تشکیل می*دهند."

این کریستال*های مصنوعی الماس تنها با میکروسکوپ الکترونیکی قابل رؤیت هستنتد.

هرچند نمی*توان از آنها برای ساخت جواهرآلات استفاده کرد اما کاربردهای عملی متعددی دارند.

می توان برای ساخت تراشه*های کامپیوتری از آنها به جای سیلیکون استفاده کرد. کاربرد دیگر آن این است که می*تواند یک ابزار ظریف برش در عمل*های پزشکی باشد.

یکی از مزایای ساختن ورقه الماس از تکیلا این است که به نهایت ارزان تمام می*شود.
دانشمندان دریافتند که حتی ارزان ترین نوع تکیلا – بطری 3 دلاری آن – نیز برای ساختن الماس کافی است.
سونات