برند یا نشان تجاری یا علامت تجاری به معنی نشانی است که بتواند کالاها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تشخصیص دهد یا متمایز سازد .


به طور کلی برند ها به چهار دسته تقسیم می شوند .

۱- برند انفرادی

یک سازمان ممکن است بخواهد یک نام تجاری یا ند نام تجاری را برای محصولات خود به ثبت رساند به این نوع برند برند انفرادی گویند .

۲- برند فامیلی

برنده های فامیلی به برندهایی گویند که یک سازمان برای دسته ای از محصولات خود استفاده مینمایند .

۳- برند شرکتی

۴- ترکیبی از همه

ویژگیهای یک برند :

۱- برند میبایست نشان دهنده نوع محصول و کیفیت آن و ... باشد .

۲- برند میبایست مختصر با تلفظی ساده باشد . مثلا نایکی ، پوما ، کوکا، فانتا

۳- برند میبایست دقیق و شاخص و معین باشد

4- نام تجاری باید جذاب ، کوتاه باشد .

5- ببرند باید قابل ثبت و دفاع حقوقی باشد .

6-. برند میبایست براحتی بر روی آن تبلیغ نمود

7- برند باید خوش آوا باشد.

8- باید طوری باشد که قابل تقلید حتی الامکان نبوده و اقتصادی باشد .

9- باید بدون تقلید از سایر سایر برندها باشد .

10- باید از لحاظ تصویری خوشایند باشد

11- نباید چند نوع تلفظ مختلف داشته باشد .

12-. نباید موهن باشد


مدارکی که جهت ثبت برند یا علامت تجاری مورد نیاز میباشد عبارتند از :

الف- تکمیل اظهارنامه علامت از طریق سایت
  1. ارائه کپی مدارک هویتی که برای شخص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی و برای اشخاص حقوقی آگهی آخرین تغییرات و کپی مدارک شناسایی مدیر عامل میباشد
  2. مدارک شناسایی نماینده قانونی و وکالتنامه امضا شده توسط موکل (در مورد اشخاص حقوقی مهر شرکت نیز الزامیست)
  3. ده عدد طرح به ابعاد 6 در 6 سانتی متر بطوریکه تصویر گویا و واضح باشد .
  4. در صورت سه بعدی بودن علامت میبایست یک پرسپکتیو و از شش جهت عکس گرفته میشود .
  5. مجوز صنایع ، جواز کسب ، موافقت اصولی ، جواز مرتبط با فعالیت ، مجوز بهداشت
  6. در صورت لاتین بودن علامت ارائه کارت بازرگانی الزامی میباشد .
تذکر : دقت در طبقات علامت تجاری که در مقالات این سایت بطور کامل تشریح شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
زمان ثبت برند یا علامت تجاری : در صورتیکه خود شخص اقدام به ثبت علامت نماید زمان ثبت برند حدود 75 روز تا پیش آگهی اول و در صورتیکه توسط این موسسه صورت گیرد حدود 45 روز تا پیش آگهی روزنامه رسمی علامت زمان خواهد برد .

لینک منبع: برند یا نشان تجاری - سامان ثبت

ثبت شرکت - سامان ثبت - samansabt.com