ثبت شرکت در ترکیه:

فرآیند ثبت شرکت بدین صورت میباشد که: 1. اجاره محل برای دفتر کار
 2. تعیین اساسنامه برای شرکت
 3. اخذ کد اقتصادی شرکا
 4. اخذ تاییدیه اساسنامه از دفترخانه اسناد رسمی
 5. تاییدیه از اتاق بازرگانی
 6. اخذ وچاپ آگهی در روزنامه رسمی
 7. اخذ گواهی امضا در دفتر اسناد رسمی کشور ترکیه
 8. تنظیم فرم برای اداره دارایی
 9. بازدید از محل توسط مامورین اداره دارایی
 10. اخذ کد اقتصادی شرکت
 11. کارت بازرگانی
 12. اخذ دفاتر پلمپ
 13. افتتاح حساب
 14. تعیین حسابدار
زمان ثبت شرکت در کشور ترکیه :
5 الی 8 روز کاری به طول می انجامد .
حداقل هزینه های اصلی سالیانه شرکت در کشور ترکیه عبارت است از : 1. هزینه های اجاره دفتر 300 دلار
 2. هزینه پلمپ دفاتر و دارای 400 دلار
 3. مالیات 20% سالیانه از سود خالص
 4. آب و برق و گاز و اینترنت
 5. هزینه حسابدار ماهیانه 200 دلار
از محاسن ثبت شرکت در ترکیه :

عبارت است از حذف واسطه جهت واردات جنس مستقیم از اقصی نقاط جهان و صرفه جویی در هزینه و زمان .صادرات به کشور ترکیه .

لینک منبع: ثبت شرکت در ترکیه - سامان ثبت

ثبت شرکت - ثبت سامان - samansabt.com