مردي كه با هك كردن حساب*هاي بانكي و سرقت كارت*هاي اعتباري افراد سالخورده در شهرهاي شيراز و مشهد، از حساب آنها برداشت مي*كرد، از سوي پليس فتاي استان خراسان رضوي دستگير شد.
به گزارش جام*جم، رسيدگي به اين پرونده چندي پيش با شكايت مردي مبني بر برداشت غيرقانوني مقاديري پول از حساب بانكي*اش از سوي فردي ناشناس، در دستور كار كارآگاهان پليس فتاي استان خراسان رضوي قرار گرفت.
شاكي گفت: در بررسي حساب مالي*ام متوجه شدم چند ميليون تومان از حسابم كم شده است. بنابراين به بانك رفتم و موضوع را پيگيري كردم. همان جا متوجه شدم فردي حسابم را هك كرده و با سرقت پول*هايم، آن را به حساب ديگري انتقال داده است.
تحقيق پليس فتا براي شناسايي و دستگيري متهم مرموز آغاز شده بود تا اين*كه افراد ديگري با حضور در مركز پليس شكايت*هاي مشابهي ارائه كردند.
سرقت از حساب افراد سالخورده
با تحقيق از شاكيان معلوم شد تعدادي از آنها افراد سالخورده*اي هستند كه هنگام دريافت پول از حساب*هايشان از يك مرد رهگذر كمك خواسته*اند و آن مرد نيز با دريافت كارت بانكي و رمز آن متواري شده و در مرحله بعد پول*هايشان را برداشت كرده است و برخي كساني بودند كه حساب بانكي*شان هك شده بود.
با افزايش دزدي*ها، جستجوي ماموران فتاي استان خراسان رضوي وارد مرحله جديدي شد. در مرحله بعدي تحقيقات ماموران متوجه شدند پول*هاي سرقت شده از شاكيان ابتدا به چند حساب بانكي واريز سپس از خودپردازها برداشت شده است. با مشخص شدن محل چند خودپرداز، ماموران به بازبيني فيلم دوربين*هاي نصب شده در محل*هاي مورد نظر پرداختند و تصاوير چند مرد را به دست آوردند كه عينك آفتابي به چشم داشتند و از خودپرداز*ها پول انتقال يافته به حسابشان را برداشت كردند. با مشخص شدن اين موضوع ماموران احتمال دادند متهمان از اعضاي يك باند سرقت هستند.
مرد هزار چهره
ماموران فتا در ادامه تحقيق و بررسي تصاوير به*دست آمده از دزدان، متوجه شدند تصاوير متعلق به يك نفر است كه با گذاشتن كلاه*گيس و تغيير چهره با مراجعه به خودپرداز*ها، پول*هاي سرقتي را برداشت مي*كند.
جستجو در اين باره ادامه داشت تا اين كه چند روز پيش ماموران پليس فتاي استان خراسان رضوي اطلاعاتي به دست آوردند كه نشان مي*داد مرد سارق دوباره حساب شهروند ديگري را هك و از آن پول برداشت كرده، سپس با واريز كردن به يك حساب بانكي مقابل يك خودپرداز رفته و در حال برداشت پول سرقتي است.
در اين مرحله ماموران با حضور در محل، سارق را كه مقابل خودپردازي ايستاده و پول را برداشت مي*كرد، شناسايي كردند.
ماموران قصد دستگيري او را داشتند كه كلاه*گيس وي به زمين افتاد و متهم از محل متواري شد كه بلافاصله دستگير شد.
متهم تحت تعقيب پليس شيراز
با انتقال متهم به پليس فتا، وي در بازجويي مقدماتي اعتراف كرد ساكن شيراز بوده و به مشهد آمده و پولي كه قصد برداشت آن را داشته متعلق به خودش است.
با اظهارات متناقض متهم، ماموران به بررسي سوابق كيفري او پرداختند و معلوم شد وي به اتهام سرقت از حساب بانكي مردم در شهرستان شيراز نيز تحت تعقيب پليس اين شهر قرار دارد.
با به دست آمدن اين اطلاعات مرد سارق دوباره بازجويي شد و دو روز پيش به سرقت*هاي متعدد از حساب بانكي مردم از جمله افراد سالخورده اعتراف كرد.
اعتراف متهم
متهم با اشاره به نحوه سرقت گفت: از يك سال و نيم پيش سرقت*هايم را شروع كردم. با مراجعه به بانك و ارائه شناسنامه جعلي حساب باز كرده و كارت بانكي دريافت مي*كردم. متهم افزود: سپس با هك كردن حساب*هاي بانكي مردم و برداشت غيرقانوني پول*ها، آن را به حساب خود انتقال مي*دادم.
وي اضافه كرد: در مرحله بعدي با عينك آفتابي و گذاشتن كلاه*گيس مقابل خودپردازها مي*رفتم و بي*آن*كه كسي به من ظنين شود، پول*هاي دزدي را برداشت مي*كردم.
وي يادآور شد: در مرحله آخر مردي را فريب دادم و از او خواستم اجازه دهد پول را به حساب وي واريز سپس برداشت كنم، كه در اين موقع ماموران كه محل را محاصره كرده بودند مرا دستگير كردند. متهم در ادامه گفت: در برخي سرقت*ها نيز با طرح دوستي با افراد آنها را فريب داده و با سرقت كارت بانكي*شان، پول*هاي آنها را برداشت مي*كردم.
متهم درباره سرقت از افراد سالخورده نيز گفت: با رفتن مقابل خودپردازها افراد سالخورده*اي را كه بي*سواد بودند يا عينك همراه نداشتند، شناسايي مي*كردم و به بهانه كمك به آنها، كارت اعتباري بانكي و رمزشان را مي*گرفتم و متواري مي*شدم سپس پول آنها را نيز سرقت مي*كردم. تاكنون به اين شيوه*ها از صدها نفر در شيراز و مشهد سرقت كردم.
سرهنگ عرفاني، رييس پليس فتاي استان خراسان رضوي روزگذشته در اين باره به خبرنگار ما گفت: در پي اعتراف متهم معلوم شد او تاكنون با برداشت غيرقانوني پول از حساب بانكي صدها نفر از مردم در شهرهاي شيراز و مشهد، آنها را به حساب*هايي كه با مدارك جعلي به ثبت رسانده، انتقال داده است.
وي اضافه كرد: در بازرسي از خانه اجاره*اي متهم چند جلد شناسنامه جعلي، چهار عدد كلاه*گيس و چند بطري مشروبات الكلي كشف و ضبط شده است. اكنون متهم با قرار قانوني روانه زندان شده است و تحقيقات تكميلي براي رازگشايي از ديگر ابعاد پرونده ادامه دارد.