راهنمایی اخذ استاندارد ایزواستانداردی است جهانی که جهت ایجاد زبانی مشترک بین کشورها ی پیشرفته و اصطلاحا جهان سوم تدوین و بکار گرفته میشود

لیست برخی استانداردهای ایزوی متداول عبارتند از :
 • 9001: سیستم مدیریت کیفیت
 • 10002: سیستم پاسخگویی به شکایت مشتری
 • 10004: سیستم رضایتمندی مشتری
 • 14001: سیستم مدیریت کیفیت محیط زیست
 • 18001: سیستم مدیریت ایمنی بهداشت کارکنان
 • 22000: سیستم مدیریت تضمین کیفیت مواد غذایی
 • HACCP: سیستم مدیریت تضمین کیفیت مواد غذایی
 • IMS: سیستم مدیریت یکپارچه
 • HSE: سیستم ایمنی و حفاظت از محیط زیست
 • 50001: مدیریت انرژی
 • 10668: مدیریت کیفیت برند تجاری
 • 29001: مدیریت کیفیت پیمانکاران نفت و گاز
 • 16949: مدیریت کیفیت قطعات خودروی
 • 10006: مدیریت پروژه

  لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/consulting-and-engineering-services/obtaining-iso

  سامان ثبت - ثبت شرکت - samansabt.com