مزایای ثبت برند:
تضمین میکند که مشتریان میتوانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
شرکت ها را قادر میسازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکتها هستند.
اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده میشود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها میباشند.
جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند.
ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
شرکتها را تشویق می کنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.

...مشاوره رایگان....
ثبت برند ملاصدرا
021-88192545
...مشاوره رایگان....