روشهای مطالعه | شیوه صحیح مطالعه | تمرکز حواس


روشهای مطالعه: برای داشتن شیوه صحیح مطالعه*ای فعال وپویا نوشتن نکات مهم در حین خواندن ضروری است تا برای مرور مطالب، دوباره کتاب را نخوانده و در زمانی کوتاه از روی یادداشتهای خود مطالب را مرور کرد .
یادداشت برداری ، بخشی مهم و حساس از [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] است که باید به آن توجهی خاص داشت . چون موفقیت شما را تا حدودی زیاد تضمین خواهد کرد و مدت زمان لازم برای یادگیری را کاهش خواهد داد. خواندن بدون یادداشت برداری یک علت مهم فراموشی است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]