آدرس سفارت انگلیس (TelePerformance)در آنکارا: Sheraton Business CentreNoktali sokakKavaklidere06700 آدرس سفارت انگلیس (TelePerformance)در استانبول: Profili AVMCemal Sahir Cad., Kat:4 No:138/aMecidiyekoyمدارک مورد نیاز جهت دریافت برگۀ عبور از سفارت ایران در ترکیه: • اصل شناسنامه• اصل کارت ملی• 4 قطعه عکس 4*6 رنگیدریافت برگه ی عبور از آنکارا:متقاضی بعد از تحویل مدارک به سفارت انگلیس (TelePerformance) با مراجعه به سفارت ایران در آنکارا واقع در آدرس زیر میتوانند برگه ی عبور خود را دریافت نمایند. Tehran Cad. No. 10, Kavalikdere, AnkaraTel : (0090 312) 4682820-21 , 4683357دریافت برگه ی عبور از استانبول:متقاضی قبل از وقت مصاحبه ی انگلیس خود به کنسولگری ایران واقع در آدرس زیر مراجعه میکند و بعد از تحویل مدارک بهسفارت انگلیس ( TelePerformance )برای دریافت برگه ی عبور دوباره به کنسولگری ایران مراجعه میکند. Ankara Caddesi No. 1 Cagaloglu/IstanbulTel : (0090 212)5138230,5138231,5138232,5138233پیکاپ ویزا انگلیس در استانبول و آنکاراحضور متقاضیان در روز مصاحبه جهت انگشت نگاری و تحویل مدارک الزامیست و سفارت انگلیس (TelePerformance) اصل پاسپوت فعلی ، اصلپاسپورت های قبلی و اصل و ترجمه ی پاره ای از مدارک را از متقاضی دریافت میکند و روزی که مدارک آمادۀ پیکاپ هستند اصل تمامی این مدارک را نمایندۀ رسمی این مرکز دریافت میکند. به علت اینکه سفارت انگلیس اصل پاسپورت مسافر را نگه میدارد مسافران بدون پاسپورت و با دریافت برگۀ عبور از سفارت خانه های ایران واقع در آنکارا و استانبول میتوانند به ایران بازگردنند.پیکاپ پاسپورت ویزای توریستی (مواقعی که پاسپورت در آنکارا یا استانبول) باشد :زمانی که مسافر درخواست ویزا و انگشت نگاری را از آنکارا انجام دهد، با برگه ی عبوری که از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است، می تواند به ایران بازگردد.پس از مدت دو الی سه هفته مسافر ایمیلی از سفارت انگلیس دریافت خواهد کرد که مدارک آماده ی پیکاپ می باشند.جهت پیکاپ پاسپورت، مسافر ملزم به ارائه مدارک ذیل می باشد: 1)کپی گذر نامه 2)وکالتنامه امضاء شده 3)رسید سفارتپس از ارائه مدارک فوق توسط مسافر پاسپورت در روز دوشنبه یا پنج شنبه یا بعد از روز تحویل ،در تهران دریافت خواهد شد .لینک منبع:redirect.php?a=gashtenavid.com/%D9%88%D9%82%...%B3.htmlگشت نوید - gashtenavid.com