برای آشنایی با نحوه ثبت شرکت و فرآیند ثبت شرکت و یا هر گونه دگرگونی در شرکت اعم از تغییرات شرکت سهامی خاص و تغییرات مسئولیت محدود :شامل تغییرنام ، تغییر اعضا هیات مدیره ، تمدید شرکت سهامی خاص ، ورود و خروج اعضا هیات مدیره ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر در حق امضا ، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه ، انحلال . برای هر یک از این موارد صورتجلسه ای خاص تنظیم میگردد . صورتجلسه تغییر آدرس ، سورتجلسه تغییر نام صورتحلسه تمدید اعضا هیات مدیره ، صورتجلسه تمدید شرکت سهامی خاص ، صورتجلسه ورود اعضا در شرکت مسوولیت محدود ، صورتجلسه خروج اعضا در شرکت مسئولیت محدود ، صورتجلسه تغیر آدرس شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود ، صورتجلسه تغییر در حق امضا در شرکت ، صورتجلسه نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص ، صورتجلسه افزایش سرمایه از طریق وصول مطالبات در شرکت سهامی خاص ، صورتجلسه افزایش سرمایه از طریق بلوکه کردن 35% سرمایه در بانک ، صورتجلسه کاهش سرمایه ، صورتجلسه کاهش سرمایه مسئولیت محدود ، صورتجلسه افزایش سرمایه مسئولیت محدود . این صورتجلسات فرمت خاصی را دارند که معمولا اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، در سامانه ثبت شرکتها این فرمتها را قرار نداده است . برای تنظیم این صورتجلسات بهتر است از موسسات واسطه ای که با فرآیند ثبت شرکت و نحوه ثبت شرکت و نحوه تغییرات شرکت آشنایی دارند استفاده نمود . برخی مدارک مورد نیاز برای ثبت صورتجلسات باید لحاظ شود . مثلا برای صورتجلسه افزایش سرمایه برای سهامی خاص باید فیش سرمایه 35% مبلغ قابل افزایش نسز ضمیمه گردد . برای نقل و انتقال سهام میبایست فیش 4 در صد رقم نقل و انتقال سهام که به تایید دارایی رسیده باشد ضمیمه گردد .ضمنا میبایست نفری که از شرکت خارج میگردد در دارایی نسبت به خروج خود پس از احراز هویت رضایت دهد . معمولا سوالی که در مورد فرد ورودی در شرکت مطرح است اینست که آیا فرد ورودی در شرکت باید گواهی عدم سو پیشینه داشته باشد یا خیر ؟ باید گفت در تغییر اعضا هیات مدیره فرد ورودی نیازی به گواهی عدم سو پیشینه ندارد .لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/articles/271-%D...8%AAسامان ثبت - ثبت شرکت - samansabt.com