موسسه سامان ثبت خدمات ثبتی خود را در زمینه ثبت انواع شرکت ( ثبت شرکت سهامی خاص، ثبت شرکت مسئولیت محدود،ثبت شرکت سهامی عام، ثبت شرکتتعاونی ،ثبت شرکت تضامنی ،ثبت موسسات غیر تجاری) ، ثبت نمایندگی و شعبه ، ثبت علامت و علائم تجاری (ثبت برند ) ، ثبت اختراع ، ثبت طرح صنعتی ، صورتجلسات ، تغییرات شرکتها و موسسات (شامل تغییر آدرس ، تغییر اعضاء ، ورود و خروج ، تغییر سرمایه شامل افزایش سرمایه و کاهش سرمایه ، تغییرات سهام ، تغییرات تغییرات و نقل و انتقال سهام ، تغییر نام ) انحلال ارائه مینماید .redirect.php?a=***لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com redirect.php?a=****