برند یا نشان تجاری یا علامت تجاری به معنی نشانی است که بتواند کالاها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم تشخصیص دهد یا متمایز سازد .به طور کلی برند ها به چهار دسته تقسیم می شوند .۱- برند انفرادییک سازمان ممکن است بخواهد یک نام تجاری یا ند نام تجاری را برای محصولات خود به ثبت رساند به این نوع برند برند انفرادی گویند .۲- برند فامیلیبرنده های فامیلی به برندهایی گویند که یک سازمان برای دسته ای از محصولات خود استفاده مینمایند .۳- برند شرکتی ۴- ترکیبی از همهویژگیهای یک برند :۱- برند میبایست نشان دهنده نوع محصول و کیفیت آن و ... باشد .۲- برند میبایست مختصر با تلفظی ساده باشد . مثلا نایکی ، پوما ، کوکا، فانتا۳- برند میبایست دقیق و شاخص و معین باشد4- نام تجاری باید جذاب ، کوتاه باشد .5- ببرند باید قابل ثبت و دفاع حقوقی باشد .6-. برند میبایست براحتی بر روی آن تبلیغ نمود7- برند باید خوش آوا باشد.8- باید طوری باشد که قابل تقلید حتی الامکان نبوده و اقتصادی باشد .9- باید بدون تقلید از سایر سایر برندها باشد .10- باید از لحاظ تصویری خوشایند باشد11- نباید چند نوع تلفظ مختلف داشته باشد .12-. نباید موهن باشدمدارکی که جهت ثبت برند یا علامت تجاری مورد نیاز میباشد عبارتند از :الف- تکمیل اظهارنامه علامت از طریق سایت ارائه کپی مدارک هویتی که برای شخص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی و برای اشخاص حقوقی آگهی آخرین تغییرات و کپی مدارک شناسایی مدیر عامل میباشدمدارک شناسایی نماینده قانونی و وکالتنامه امضا شده توسط موکل (در مورد اشخاص حقوقی مهر شرکت نیز الزامیست)ده عدد طرح به ابعاد 6 در 6 سانتی متر بطوریکه تصویر گویا و واضح باشد .در صورت سه بعدی بودن علامت میبایست یک پرسپکتیو و از شش جهت عکس گرفته میشود .مجوز صنایع ، جواز کسب ، موافقت اصولی ، جواز مرتبط با فعالیت ، مجوز بهداشتدر صورت لاتین بودن علامت ارائه کارت بازرگانی الزامی میباشد .تذکر : دقت در طبقات علامت تجاری که در مقالات این سایت بطور کامل تشریح شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است .زمان ثبت برند یا علامت تجاری : در صورتیکه خود شخص اقدام به ثبت علامت نماید زمان ثبت برند حدود 75 روز تا پیش آگهی اول و در صورتیکه توسط این موسسه صورت گیرد حدود 45 روز تا پیش آگهی روزنامه رسمی علامت زمان خواهد برد .لینک منبع: redirect.php?a=samansabt.com/articles/278-%D...B%8Cسامان ثبت - samansabt.com