انفجار ناراحت کننده یک ستاره موج شُکی با سرعت ۳۵ میلیون کیلومتر بر ساعت را به اطراف منتشر می*کند، این آتش بازی آخرین لحظات عمر بعضی از ستارگان را به درخششی تماشایی تبدیل می نماید. وقتی ستاره*ای با جرم بیشتر از هشت برابر خورشید به پایان عمرش نزدیک می*شود، نیروی گرانش بر فشار لایه*های درونی غلبه و سطح بیرونی ستاره را به درون می*کشد تا دراصطلاح ستاره در خودش فرو بریزد. پس از این جت عظیمی از نور و ماده به فضا می*پاشد و یک ابرنواختر را شکل می*دهد. از زمان تولد ابرنواختر یوهانس کپلر در سال ۱۶۰۴، ستاره شناسان شاهد انفجار ابرنواختر دیگری در کهکشان راه شیری نبوده اند.منبع : هدایای تبلیغاتی