اگر کاربران همراه اول عدد ۱ را به شماره پیامکی ۸۹۹۹ ارسال کنند از دریافت پیامک*های تبلیغاتی می*توانند انصراف دهند. همچنین کاربران برای ثبت درخواست دریافت نکردن پیامک* تبلیغاتی ، می*توانند با شماره تلفن ۰۹۹۹۰ تماس گرفته و ارتباط با درخواست خود را مطرح کنند.کاربران سیم *کارت*های ایرانسل هم می*توانند عدد ۲ را به شماره پیامکی ۵۰۰۵ ارسال کنند برای ثبت درخواست دریافت نکردن پیامک* تبلیغاتی وهزینه ارسال پیامک به این شماره رایگان است. همچنین می*توانند از طریق خط ایرانسل خود با شماره*ی ۷۰۰ تماس گرفته پیامک*های تبلیغاتی دریافت نکنند.منبع : لوله پلی اتیلن