سلام...در حال جمع کردن بزرگترین تیم بازاریابی شبکه ای گلستان هستم... هرکی مایل به همکاری هست در خدمتم 09357012656