مناطق آزاد به مناطق حافظت شده ای اطلاق می شود که میتواند بندری یا غیر بندری باشد . این مناطق از تعدادی از قوانین موجود در کشور مستثنا بوده و دارای مزیتهایی از قبیل : معاف از مالیات معاف از عوارض گمرکنداشتن مشکلات ارزیمعاف از قوانین و مشکلات اداری موجود در تجارتآسانی مراحل موجود در صادرات و واردات کالا جهت تجارت با خارج از کشور میباشد و به منتقل نمودن تکنولوژی برای پیشرفت کشور یاری مینماید..لیست منطقه های آزاد در ایران :ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد شامل : 1.چابهار – 2.قشم –3. کیش –4. اروند -5 . انزلی –6. سلفچگان -7. ارس- 8.ماکوامتیازات منطقه های آزاد تجاری :کلیه فعالیتهای اقتصادی به مدت 20 سال معاف از مالیات میباشد. تبعه های خارج از کشور بدون داشتن ویزا اجازه ورود دارند. تملک خارجی بطور کامل و 10%. نبود مانعی برای تبادل ارز بین منطقه های آزاد و دیگر کشور ها. برخوداری از خدمت های بانکی سهل و آسان بصورت گسترده. انجام معامله های ارزی بصورت آسان. معاف شدن از حق گمرک برای وارد نمودن مواد اولیه و ماشین های صنعتی مورد استفاده در واحد های تولیدی. ثبت نمودن کلیه شرکت ها و موسسه های صنعتی و موسسه های مرتبط با فرهنگ و هنر. مراحل سهل و آسان برای صادر نمودن کالا و حمل و نقل آسان کالا. قوانین راحت جهت وارد نمودن کالاهای دارای مجوزفرق بین منطقه های ویژه اقتصادی و آزاد تجاری1. منطقه های آزاد تجاری به مدت 15 سال معاف از مالیات میباشند ولی معافیت مالیاتی در منطقه های ویژه اقتصادی بر طبق قوانین موجود در کشور میباشد.2.فروش کالا بصورت جزئی در منطقه های ویژ اقتصادی باری تبعه های خارجی مجاز است ولی در منطقه های آزاد تجاری برای تبعه های خارجی و ساکنین داخلی مجاز میباشد .3.قوانین ویزا برای تبعه های خارج از کشور در منظقه های ویژه اقتصادی طبق مقررات جاری کشور است ولی در منطقه های آزاد تجاری هنگام ورود به مرز ویزا صادر میگردد.قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی درجدب نیروی تبعه های خارج از کشور در منطقه های آزاد پیرو قوانین مختص مناطق است ولی در منطقه های ویژه اقتصادی پیرو قوانین جاری کشور میباشد.زمان ثبت شرکت در مناطق آزاد :در صورتیکه ثبت شرکت در مناطق آزاد توسط خود متقاضی انجام گیرد این زمان حدود 30 الی 40 روز میباشد . اما در صورت انعقاد قرارداد با موسسه سامان ثبت این زمان حدود 15 روز خواهد گردید .مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد و مدارک مورد نیاز در ثب شرکت در مناطق آزاد :عقد قرارداد با کارشناسان سامان ثبتتکمیل مدارک کپی مدارک شناسایی شرکا و اعضاامضا اوراق توسط همه اعضاتعیین نام شرکتواریز فیش 35% در صورت سهامی خاص بودن شرکتتعیین محل شرکت در منطقه آزادثبت شرکت در منطقه آزاد مورد نظر*****لینک منبع : سامان ثبت - samansabt.com *****