قرنیه بخش مهمی از ساختار بینایی است که پرتوهای نور را به داخل چشم هدایت و آنها را روی پرده شبکیه متمرکز *کرده و از بافت*های داخل کره چشم نیز محافظت می*کند، به همین دلیل شفاف بودن قرنیه اهمیت زیادی در بینایی دارد.

تاری شدید دید، کدورت قرنیه، درد، سرخی و التهاب*های چشمی از مهم*ترین علائم هشداردهنده*ای است که بیمار را به سمت پیوند قرنیه هدایت می*کند و با وجود آن که درمان بسیاری از افرادی که دچار بیماری*های خاص چشمی، خشکی بسیار شدید چشم یا اختلالات شدید قرنیه هستند به پیوند قرنیه وابسته است، اما در برخی از بیمارانی که نیاز به پیوند قرنیه دارند، می*توان با استفاده از نوعی لنز خاص عمل پیوند را به تعویق انداخت.
دکتر علیرضا حبیب الهی، جراح عیوب انکساری چشم در گفت*وگو با جام*جم می*گوید: در بسیاری از بیمارانی که داوطلب پیوند قرنیه هستند، جایگزینی قرنیه بهترین و موثرترین روش درمانی موثر تلقی می*شود و فقط در برخی از بیمارانی که مبتلا به قوز قرنیه هستند و قرنیه شفافی دارند، می*توان از نوعی لنزهای خاص استفاده کرد و تا مدتی عمل پیوند را به تعویق انداخت.

پیوند، موثرترین راه
متخصصان قرنیه اختلالات شدید قرنیه را چنین توصیف می*کنند: وقتی که قرنیه ساختار یا عملکرد خود را از دست می*دهد و قادر به انجام اصلی*ترین وظایف خود یعنی ایجاد تصویر مناسب روی شبکیه، عبور مناسب نور و حفاظت از بافت*های داخلی چشم، نیست بایدآن قرنیه را با یک قرنیه دیگر جایگزین کرد.
دکتر حبیب*الهی درباره ضرورت پیوند قرنیه در بیمارانی که شفافیت قرنیه*شان را از دست داده*اند، می*گوید: عمل جایگزینی و پیوند قرنیه بهترین و موثرترین شیوه درمانی برای این دست از بیماران است. همچنین بیمارانی که سطح قرنیه*شان نامنظم است، راهی جز پیوند قرنیه برای به*دست آوردن دیدی که به طور نسبی خوب باشد، ندارند. اما بیمارانی که شفافیت قرنیه*شان را از دست نداده*اند، می*توانند از نوعی لنزهای تماسی جدید تا مدتی بهره بگیرند و با تنظیم سطح انکساری قرنیه*شان از طریق این نوع لنزها، عمل پیوند را به تعویق اندازند.
دکتر حبیب*الهی تاکید می*کند: بهره*گیری از لنزهای تماسی برای برخی از بیماران نیازمند پیوند قرنیه فعلا در حد تئوری و بسیار پرهزینه است و همچنان بهترین و موثرترین روش درمانی بهره*گیری از عمل پیوند قرنیه است.
دکتر جعفرزاده، متخصص بینایی*سنجی نیز با توضیح این*که پیوند قرنیه یک عمل جراحی است که طی آن قسمت آسیب*دیده قرنیه بیمار برداشته و با یک قرنیه جدید سالم جایگزین می*شود، می*گوید: برخی بیماری*های ارثی و ژنتیکی که به مرور باعث ایجاد کدورت در قرنیه یا ناهمواری سطح قرنیه می*شود از شایع*ترین اختلالات نیازمند پیوند قرنیه است. به*عنوان مثال بیماری*هایی مانند قوزقرنیه در مراحل پیشرفته نیاز به پیوند دارد. برخی ضایعات اکتسابی مانند سوختگی*های شیمیایی، صدمات فیزیکی و سوراخ*کننده قرنیه، عفونت*های میکروبی، ویروسی و قارچی نیز از متداول*ترین دلایل ایجاد ضایعات منجر به پیوند قرنیه است.
به گفته دکتر جعفر*زاده، ایجاد آستیگماتیسم شدید، عیوب انکساری غیرقابل اصلاح با عینک، واکنش*های التهابی و ایمنی قرنیه پیوندی از مهم*ترین عوارض پیوند قرنیه است.
وی اضافه می*کند: البته انتخاب قرنیه اهدایی مناسب، رعایت استانداردهای الزامی بانک چشم، انتقال مناسب قرنیه پیوندی، شرایط استاندارد اتاق عمل، ابزار و امکانات مناسب جراحی و چیره*دستی جراح تضمین**کننده یک جراحی موفق است. خوشبختانه در ایران پیوندهای قرنیه مبتنی براستانداردهای بسیار بالای جهانی انجام می*شود و از این لحاظ جزو کشورهای پیشرو در عرصه پیوند قرنیه هستیم.