دکترمارتین بلنک در این زمینه تحقیق می*کند واستفاده*ی بدون محدویت از همه*ی دستگاه*های باامواج رادیویی را برای سلامتی انسان مضر می*داند. صحبت دانشمندان درست است اما نه درحدی که این دانشمندان مدعی آن هستند. اینکه دانشمندان خطاب به عموم می*گویند به تدریج گوشی*های هوشمند ما را به کشتن می*دهند، سخنی درست است اما موجب ترس افرادی می*گردد که در این مورد اطلاعات دقیقی ندارند. گوشی*های هوشمند در زندگی روزمره همواره در دسترس و نزدیکی ما قرار دارند، اما به هیچ وجه مسبب ایجاد تومور مغزی یا سایر سرطان*ها نمی شوند وهیچ مدرکی برای اثبات این موضوع که تابش*های ساطع شده از گوشی و تبلت ها باعث ایجاد سرطان می*شوند، وجود ندارد.اما روش های زیادی برای حذف این تابش*ها از زندگی* وجود دارد درکل هر چه از گوشی همراه خود دورتر باشید، در معرض تابش کمتری خواهید بود. استفاده از هدست*های بلوتوث می*تواند به شما اجازه دهد تا از گوشی خود دورتر باشید.منبع: لوله پلی اتیلن